13. Διοίκηση Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Σεμινάριο Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με Έκπτωση1 Ποσό με Έκπτωση2