15. Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης

Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης (για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Σεμινάριο Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με Έκπτωση1 Ποσό με Έκπτωση2