ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει δεν θα προσφερθεί από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.