Διδάσκων: Καθηγητής κος Αντζουλάτος Άγγελος.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συνδυάζει την οικονομική λογική με πραγματικά στοιχεία για την Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής πραγματικότητας:  των οικονομικών κινδύνων που όλοι (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τράπεζες, κυβέρνηση, επενδυτές/αποταμιευτές) αντιμετωπίζουμε όσο δεν επιλύεται το αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας.

Όσο δεν επιλύεται αυτό το πρόβλημα θα επικρέμαται ο φόβος της εξόδου από την ΟΝΕ (Grexit), με συνέπεια να δυσχεραίνεται η ανάκαμψη της οικονομίας, να παρατείνεται η κρίση και να εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το (υπό έκδοση) βιβλίο του κ. Αντζουλάτου Σύντομος Οδηγός στον Ολισθηρό(τατο) Δρόμο του Grexit, καθώς και πολλές εφαρμογές από την καθημερινή οικονομική ζωή.

Το έντυπο υλικό και οι εφαρμογές θα συμπληρώνονται με ασκήσεις βασισμένες στα ερωτήματα των διδασκομένων σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1)Βασικές αρχές – Ισοτιμίες, επιτόκια και ανταγωνιστικότητα           

 • Ισοτιμίες και ανταγωνιστικότητα
  • Εφαρμογές
   • Υποτίμηση και εισοδήματα – Κερδισμένοι και χαμένοι
   • Εσωτερική υποτίμηση – Κερδισμένοι και χαμένοι
   • Πληθωρισμός και ανταγωνιστικότητα
   • Πληθωρισμός και δανειζόμενοι
  • Ισοτιμίες και επιτόκια
   • Εφαρμογές
    • Δανεισμός σε ελβετικό φράγκο: Η οφθαλμαπάτη του φθηνού δανεισμού

2) Βασικές αρχές – Τραπεζικά θέματα

 • Εισαγωγή στην τραπεζική
  • Εφαρμογές
   • Προβλήματα των τραπεζών και προβλήματα της οικονομίας
   • Ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών πριν και μετά την κρίση
  • Κύριοι τραπεζικοί κίνδυνοι
   • Εφαρμογές
    • Παραδείγματα κινδύνων
    • Στοιχεία ελληνικών τραπεζών: Προβλέποντας τις επιπτώσεις του PSI
    • PSI και κρίση: Ένας φαύλος κύκλος

3) Grexit, προστασία των τραπεζών και προβλήματα των δανειζομένων

 • Εφαρμογές
  • Επιλογές των τραπεζών
  • Συναλλαγματικοί περιορισμοί

Εάν συμβεί το Grexit: Άμεσες επιπτώσεις

4) Εάν συμβεί το Grexit: Μετά

 • Εφαρμογές
  • Πληθωρισμός και επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων
  • Πληθωρισμός, ισοτιμίες και επιτόκια
  • Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
  • Παραδείγματα παρακάμψεως των περιορισμών του θεσμικού πλαισίου
  • Σταθεροποιητικό πρόγραμμα βασισμένο στην ισοτιμία – Το ευρώ «βγαίνει από την πόρτα, επιστρέφει από το παράθυρο»

5) Πριν – Ο ολισθηρό(τατο)ς δρόμος του Grexit

 • Εφαρμογές
  • Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος

6) ΟΝΕ – Υπέρ και Κατά

 • Εφαρμογές
  • Οικονομική πολιτική – Συνεργασία νομισματικής και δημοσιονομικής
  • Η δική σας εκτίμηση: Εντός ή Εκτός;

7) Πως φτάσαμε σε αυτό το χάλι; Δικά μας λάθη

 • Εφαρμογές – Είμαστε τόσο «χειρότεροι» από τους άλλους Ευρωπαίους;
  • Δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ
  • Φοροδιαφυγή ως ποσοστό του ΑΕΠ
  • Δείκτες μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων

8) Πως φτάσαμε σε αυτό το χάλι; …και λάθη άλλων

 • Εφαρμογές
  • Τι θα προτείνατε για να μειωθούν οι αστοχίες της αγοράς και των θεσμών;

9) Βλέποντας μπροστά

 • Εφαρμογές
  • Τι θα προτείνατε για να βγει η Ελλάδα από την κρίση;
  • Τι θα μπορούσαμε να κάναμε μόνοι μας και σε τι θα μπορούσαν να βοηθούσαν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  • Τι θα θέλατε/προτείνατε να περιλαμβάνει το νέο κοινωνικό συμβόλαιο;

10) Επίλογος

 • Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατανόηση του αδιεξόδου στο οποίο βρισκόμαστε, των δυσκολιών αλλά και των σχετικών ευκαιριών μπροστά μας, των πιθανών εξελίξεων στο επιχειρηματικό και το τραπεζικό περιβάλλον, των κινδύνων για την κοινωνική συνοχή, των αναγκαίων αλλαγών στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να αρχίσουμε να βγαίνουμε από την κρίση.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.