ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Αικ. Μοσχούς

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Είναι η παροχή ιδιαίτερων γνώσεων σε όλους / όλες όσους / όσες επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο , στα ιδιαίτερα θέματα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, αφού ως γνωστό στη χώρα μας , το φαινόμενο του Τουρισμού , τα τελευταία χρόνια , βρίσκεται σε ιδιαίτερη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων , να ασχοληθούν με τις μορφές και την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας σε αυτόν , καθιστώντας τον ως ιδιαίτερα «ανταγωνιστική αγορά εργασίας» με άμεση πρόσβαση στην απασχολησιμότητα και μείωση της ανεργίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελεί :

 1. Η γνώση και η κατανόηση των εννοιών «Καινοτομία» & «Επιχειρηματικότητα», διαχρονική εξέλιξη αυτών , εργαλεία εντοπισμού και ανάπτυξης αυτών
 2. Τα βασικά βήματα σχεδιασμού & υλοποίησης ενός «BUSINESS PLAN», με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και η σύνδεση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας με το επιχειρησιακό σχέδιο
 3. Η κατανόηση των εννοιών «Ποιοτική Παροχή Υπηρεσιών σε Πελάτες» & «Προσέλκυση Ιδιαίτερων Πελατών» ανεξάρτητα από τον τρόπο προέλευσης αυτών
 4. Γνώση των βασικών  «Διοικητικών Λειτουργιών» των επιχειρήσεων με έμφαση στον τομέα των Τουριστικών Επιχειρήσεων
 5. Γνώση και Ανάπτυξη των Βασικών Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 6. Η Ανάπτυξη Διοικητικών & Ηγετικών Ικανοτήτων του ατόμου που θα ασκήσει Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 7. Γνώση και Ανάπτυξη του Τουρισμού & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από Σεπτέμβριο 2018 έως Δεκέμβριος 2018.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι τέσσερις  (04) μήνες, και ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας είναι Διακόσιες Πενήντα (250) ώρες.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω Εκπαιδευτικού Προγράμματος , οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν:

 1. Τις έννοιες «Επιχειρηματικότητα» & «Καινοτομία»
 2. Τα βασικά βήματα κατάρτισης ενός «Βusiness Plan», και τον τρόπο παρακολούθησής του
 3. Τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις προοπτικές ανάπτυξής τους,
 4. Αξιολογούν νέες καινοτομικές ιδέες,
 5. Τα βήματα του επιχειρηματικού κύκλου.
 6. Τις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
 7. Τις βασικές Διοικητικές και Ηγετικές Ικανότητες του ατόμου που επιθυμεί την άσκηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 8. Τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης του Τουρισμού & του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατοχή προσωπικού e-mail
 2. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών