Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να  βελτιώσει όλες τις δεξιότητες χρήσης της γλώσσας όπως η κατανόηση κειμένου (reading), οι ακουστικές δεξιότητες (listening), η ικανότητα προφορικής συνεννόησης (speaking) και βεβαίως η γραμματική, μέσα από πραγματικά παραδείγματα και προσομοιώσεις καθημερινών περιστατικών από το χώρο του τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση εκδρομών, η παροχή τουριστικών πληροφοριών, η έκδοση εισιτηρίων, η εξυπηρέτηση σε τουριστικά καταλύματα, η αναζήτηση κόστους προϊόντων, η αναζήτηση πληροφοριών σε καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων/αναχωρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς, η διαμόρφωση παρακλήσεων και καταγγελιών κλπ.

 Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους στον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της Τουριστικής Αγοράς.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα καθιστά απαραίτητη την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού: ξενοδοχοϋπαλλήλους, εστιάτορες, εργαζόμενους εμπορικών καταστημάτων, τουριστικών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να ανταποκριθούν οι ίδιοι στις απαιτήσεις της αγοράς.

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση στον Τουρισμό. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξάσκηση των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσω ενεργής συμμετοχής και πρακτικής κατά την διάρκεια του μαθήματος. Παράλληλα, προσφέρει πλήρης γλωσσάριο τουριστικών όρων και φράσεων και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Αεροδρόμιο (δρομολόγια πτήσεων, προορισμοί, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ταξιδιωτικές πληροφορίες, πληροφορίες αποσκευών κ.τ.λ)

2η εβδομάδα: Τραίνα-Λεωφορεία (δρομολόγια, κρατήσεις θέσεων, χρήσιμες ταξιδιωτικές οδηγίες όταν ταξιδεύουμε κ.τ.λ)

3η εβδομάδα: Ξενοδοχεία (κράτηση δωματίων, χρεώσεις, παροχές ξενοδοχείου, τιμοκατάλογοι, λεξιλόγιο που αφορά την υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών/την εστίαση/room service/housekeeping/bar)

4η εβδομάδα: Γαστρονομία (διάλογοι σε εστιατόρια, λεξιλόγιο μενού εστιατορίων-εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων)

5η εβδομάδα: Εξυπηρέτηση πελατών σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων/καταστήματα αγοράς (διάλογοι, ψώνια, λεξιλόγιο που αφορά την εξυπηρέτηση πελατών)

6η εβδομάδα: Τρόποι πληρωμής (υπηρεσία συναλλάγματος, είδη συναλλάγματος, χρήση πιστωτικών καρτών, κ.τ.λ)

7η εβδομάδα: Δραστηριότητες και εξοπλισμός σε ταξίδια, κόστος διακοπών, είδη διακοπών και καταλύματα

8η εβδομάδα: Ταξιδιωτικά έγγραφα, ταξιδιωτική ασφάλεια και ιατρική βοήθεια

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.