Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Πρόγραμμα:
 • Βάσεις Δεδομένων

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Θεοδωρίδης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων δεδομένων και να εξάγει τα αποτελέσματα που χρειάζεται με τη χρήση της SQL

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις βάσεων ή προγραμματισμού.

Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις, sql script παραδείγματα και οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση mysql βάσης δεδομένων.

 

Εβδομάδα 1ηΕισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 • Τι είναι οι πίνακες
 • Μοντέλα δεδομένων
 • Εξαγωγή δεδομένων από μια βάση
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 2η: Εγκατάσταση Εργαλείου για εκτέλεση MySql ερωτημάτων

 • Εγκατάσταση εργαλείου
 • Χρήση εργαλείου

Εβδομάδα 3ηΓλώσσα SQLQueries σε ένα πίνακα

 • Υποσύνολα στηλών και γραμμών
 • Χρησιμοποιώντας aliases
 • Καθορισμός κανόνων για επιλογή δεδομένων
 • Διαχείριση κενών (null) γραμών
 • Διαχείριση διπλών εγγραφών
 • Κατανόηση των πρώτων αθροιστικών πράξεων
 • Αποφυγή κοινών λαθών
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 4ηΜια πρώτη επαφή με τα Joins

 • Η λογική των joins
 • Κατανόηση και δημιουργία Join queries
 • Άλλοι τύποι joins
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 5ηΕμφωλευμένα queries (Subqueries)

 • Το ΙΝ σαν keyword και η χρήση του
 • Το ΝΟΤ και το <> σαν keywords
 • Tο EXISTS σαν keyword
 • Τα διαφορετικά είδη των subqueries
 • Χρήση των subqueries για ενημέρωση δεδομένων (updates)
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 6η: Self joins

 • Self-relationships
 • Ερωτήματα που περιλαμβάνουν το keyword Both
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 7ηΠολλαπλές σχέσεις μεταξύ πινάκων

 • Δύο σχέσεις μεταξύ των ίδιων πινάκων
 • Εξάγοντας πληροφορίες από πολλαπλές σχέσεις
 • Κανόνες σχετικά με την business λογική
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 8ηΑθροιστικοί Συντελεστές

 • Βασικές Αθροιστικές Συναρτήσεις
 • Ομαδοποίηση
 • Εμφωλευμένα queries
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 9η: Window Functions

 • Partitioning
 • Ranking
 • Ordering
 • Σύνοψη 

Εβδομάδα 10η: Tεχνικές βελτιστοποίησης

 • Τι συμβαίνει σε ένα query
 • Indexes
 • Τεχνικές Join
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 11ηΒασικά προβλήματα

 • Ελλιπής σχεδιασμός βάσεων
 • Προβλήματα με τις τιμές δεδομένων
 • Διάγνωση προβλημάτων
 • Κοινά σύμπτωματα
 • Σύνοψη

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64