Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011

Πρόγραμμα:

Συστήματα Διαχείρισης σε συνεργασία με την TUV ACADEMY

Διάρκεια: 1 Μήνες (16 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.64

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 270 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 220 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 240 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 1 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Μποχώρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Κόκκινος Μενέλαος (Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc Building Science, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης TÜV AUSTRIA HELLAS)

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει  την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Ιδιαίτερα αφορά σε Υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, Υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υπεύθυνους συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και Συμβούλους.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001, με τρόπο ώστε η εφαρμογή του σε ένα οργανισμό να οδηγήσει στον εντοπισμό ευκαιριών για τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης, την εξοικονόμηση κόστους, τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση των κριτηρίων λειτουργίας και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην συντήρηση εξοπλισμού και στην επιλογή προμηθευτών, αλλά ακόμα και για τη βελτίωση της διακύμανσης των διεργασιών παραγωγής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TUV ACADEMY (Αρ. αναγνώρισης EL.50.2.1)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης, οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, η σχέση του EN 16001 και του ISO 50001 με το πρότυπο ISO14001και άλλα πρότυπα διαχείρισης ενέργειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο σχετικός απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός και τα συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του EN 16001 και του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και περιλαμβάνει εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους, ενώ λαμβάνουν χώρα μελέτες περιπτώσεων για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 μήνας

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 270€ (170+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 220€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 240€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64