Συναισθηματική Νοημοσύνη

Πρόγραμμα:

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια: 2 Μήνες (20 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.8

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 240 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Γεωργόπουλος

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Η ικανότητα χειρισμού, δηλαδή της ρύθμισης, των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της επιστημονικής έρευνας γύρω από το συναίσθημα, με αποκορύφωμα τις εντυπωσιακές εικόνες του εγκεφάλου σε λειτουργία. Αυτή η χαρτογράφηση συνιστά μια πρόκληση και περικλείει μια ακόμη πιο προκλητική ερώτηση: «Τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ούτως ώστε να πετύχουν πιο πολλά στη ζωή τους;» Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει ότι η επιτυχία στη ζωή είναι συνυφασμένη με αυτό που σήμερα ονομάζεται: Συναισθηματική Νοημοσύνη, δηλ. την ικανότητα του ανθρώπου για αυτοέλεγχο, ζήλο και επιμονή, ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα να ανακαλύπτει κίνητρα για τον εαυτό του.

 1. Εισαγωγή στο σεμινάριο και την Συναισθηματική Νοημοσύνη,
 2. Η ανακάλυψη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 3. Ένα ατύχημα αποκαλύπτει τα μυστικά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 4. Σε τι χρειάζονται τα συναισθήματα,
 5. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η λειτουργία του,
 6. Η φύση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 7. Γνώθι σ’ αυτόν και το μοντέλο των 5 συναισθηματικών ικανοτήτων,
 8. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην πράξη,
 9. Οι ικανότητες των αστέρων, τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή,
 10. Η αυτοκυριαρχία και ο αυτοέλεγχος,
 11. Αυτό που μας παρακινεί προς την επιτυχία,
 12. Ανθρώπινες δεξιότητες (13 συνολικά) και το χάρισμα του δεξιοτέχνη,
 13. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των εργαζομένων,
 14. Τι θέλουν οι εργοδότες, Η τέχνη της επιρροής, Ανθρώπινες δεξιότητες,
 15. Ομάδες, Ομαδική Συνεργασία, ο ικανός ηγέτης της ομάδας,
 16. Η ομάδα μαθαίνει, τα 5 μυστικά της επιτυχίας,
 17. Η ανάπτυξη του EQ, οδηγίες για εκπαίδευση στην συναισθηματική ικανότητα,
 18. Όταν η εργασία γίνεται κόλαση και η δουλειά δουλεία,
 19. Το νέο μοντέλο μάθησης και οι καλύτερες μέθοδοι,
 20. Μάθηση με διάρκεια και οικοδόμηση δεξιοτήτων,
 21. Η διαχείριση του “INTELLECTUAL CAPITAL” της επιχείρησης,
 22. Πως μειώνεται η απόδοση του εργαζόμενου,
 23. Οι 4 βασικές διαστάσεις για την επιλογή εργαζομένων,
 24. Τελικές σκέψεις – Συμπεράσματα – Κλείσιμο του σεμιναρίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
 • Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 240€ (140+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64