Διδάσκουσα: Παπαντωνίου Αικατερίνη

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τη λογική γενικά των προγραμμάτων παρουσιάσεων και ειδικότερα του προγράμματος PowerPoint που περιέχεται στο πακέτο Microsoft Office.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό Εισαγωγή

 • Σύντομη παρουσίαση διαθέσιμων εφαρμογών για τη διαχείριση παρουσιάσεων ( εμπορικά προϊόντα και  opensource )
 • Χρησιμότητα εφαρμογής

Χρήση της εφαρμογής

 • Γνωριμία με το περιβάλλον της εφαρμογής ( μπάρες εργαλείων )
 • Άνοιγμα-κλείσιμο εφαρμογής
 • Αποθήκευση μιας απλής παρουσίασης
 • Αποθήκευση και μετατροπή σε διαφορετικά format
 • Αποθήκευση και ανάκτηση του αρχείου από μια συγκεκριμένη θέση στο σκληρό δίσκο
 • Μετονομασία ενός αρχείου
 • Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής

Δημιουργία παρουσίασης

 • Σχεδιασμός διαφανειών
 • Χρήση προτύπων σχεδίασης
 • Δημιουργία παρουσίασης με την εισαγωγή διαφανειών από μια ή περισσότερες παρουσιάσεις

Μορφοποίηση παρουσίασης

 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Μορφοποίηση εικόνων/γραφημάτων
 • Εισαγωγή πινάκων
 • Προσθήκη πολυμέσων/animation
 • Προστασία παρουσίασης

Προβολή παρουσίασης

 • Προσθήκη εφέ παρουσίασης

Εκτύπωση

 • Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή
 • Εκτύπωση ολόκληρης ή συγκεκριμένων διαφανειών μιας παρουσίασης
 • Εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων μια παρουσίασης

Διαδίκτυο

 • Microsoft SkyDrive
 • Google Docs

Επανάληψη

Το υλικό είναι χωρισμένο σε 4 ενότητες καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει το κομμάτι της θεωρίας και το κομμάτι των ασκήσεων. Το υλικό συνοδεύεται από video για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας και κουίζ πολλαπλής επιλογής για την περαιτέρω εξάσκηση των εκπαιδευομένων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η γνώση ενός προγράμματος παρουσιάσεων:

  • επιτρέπει τη συνοπτική και εύληπτη παρουσίαση ενός θέματος ( επιστημονικής μελέτης, επαγγελματικής πρότασης κ.α. )
  • αποτελεί ένα στήριγμα για τον ομιλητή ( με ενδεχόμενο άγχος για την παρουσίαση )
  • βελτιώνει την κατανόηση των ακροατών ιδιαίτερα όταν δεν είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας της παρουσίασης.

Τα εργαλεία παρουσιάσεων μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επαγγελματιών, επιστημόνων μαθητών και σχεδιάζονται με βασικό γνώμονα την ευχρηστία. Το Microsoft PowerPoint είναι ένα από τα πιο γνωστά, ισχυρά και εύχρηστα προγράμματα παρουσιάσεων και καλύπτει όλα τα παραπάνω, ενώ προσφέρει πολλές επιπρόσθετες δυνατότητες έτσι ώστε να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών ( όπως η συνεργατική σύνταξη ενός εγγράφου και η διασύνδεση του εγγράφου με άλλες εφαρμογές αλλά και το Διαδίκτυο, η δυνατότητα πρόσβαση από κινητές συσκευές ).

Διάρκεια

4 εβδομάδες

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή την τελευταία έκδοση του Microsoft Office 2013. Στο υλικό του μαθήματος παρέχονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος ενώ αν ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το πρόγραμμα μπορεί να «κατεβάσει» τη δοκιμαστική έκδοση που προσφέρεται δωρεάν.

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.