Υπεύθυνη μαθήματος: Μαρίνα Πονομάροβα, Φιλόλογος

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αύξηση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι πλέον γεγονός, καθώς χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι Ρώσοι επιλέγουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Συνεπώς, η εκμάθηση της ρώσικης γλώσσας καθίσταται πλέον απαραίτητο προσόν για τους επαγγελματίες και εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχοϋπαλλήλους, εστιάτορες, εργαζόμενους εμπορικών καταστημάτων, τουριστικών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ).

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να χρησιμοποιούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο στα ρώσικα για να ανακαλούν βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες σε χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στην επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο.

Στόχος κάθε επιμέρους ενότητας είναι η απόκτηση απαραίτητου λεξιλογίου και της άνεσης στην επικοινωνία πάνω στα θέματα που αφορούν τουρισμό και φιλοξενία, η εξοικείωση με την ρώσικη τουριστική ορολογία, καθώς και η κάλυψη των βασικών στοιχείων της γραμματικής. Το σεμινάριο καλύπτει τις  επικοινωνιακές ανάγκες όσων απασχολούνται στο τομέα του τουρισμού και δεν είχαν ποτέ έως τώρα επαφή με τη ρώσικη γλώσσα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιείται μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων επικοινωνιακών καταστάσεων, αντίστοιχων εκείνων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος του τουρισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος αποστέλλεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση βιβλίο και cd, το οποίο στοχεύει να βοηθήσει με ποικίλους τρόπους το σπουδαστή να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές στο επικοινωνιακό επίπεδο και παρέχεται πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης όπου είναι διαθέσιμο το εκπαιδευτικό υλικό της υπεύθυνης καθηγήτριας και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί της για απορίες μέσω τηλεφώνου, email ή skype.

Στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση υποστηρικτικό αρχείο-video (στα ελληνικά) με καθοδήγηση της καθηγήτριας ανά ενότητα, πρόγραμμα μελέτης από το βιβλίο, εκφώνηση των αντίστοιχων λέξεων-διαλόγων στα ρώσικα και η μετάφρασή τους, ενώ ανά μήνα υπάρχουν τεστ αυτοαξιολόγησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ώστε να παρακολουθούν οι συμμετέχοντες την απόδοσή τους. Αναφέρουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιες από τις επικοινωνιακές καταστάσεις που θα αναλύσουμε:

Γνωριμία: συστάσεις, καλωσόρισμα, βασικοί διάλογοι συζήτησης
Υπηρεσίες ξενοδοχείων: κρατήσεις δωματίων, υποδοχή πελατών, διαχείριση παραπόνων, κλπ
Υπηρεσίες καταστημάτων εστίασης: κρατήσεις, υποδοχή πελατών, λήψη παραγγελιών, επεξήγηση μενού, διαχείριση παραπόνων κλπ.
Εμπορικά Καταστήματα , Τουριστικά Γραφεία, Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων: κρατήσεις, υποδοχή πελατών, ανάλυση επιλογών και εξυπηρέτηση πελατών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

12 ενότητες – 3 μήνες

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.