Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο είναι επιστημονικό, επίκαιρο, εμπνευσμένο, επιτακτικό, πρακτικό και εφαρμόσιμο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης αφύπνιση των εσωτερικών δυνάμεων και των αντιλήψεων των καταρτιζομένων στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και γιατί όχι στη ζωή τους. Μέσω της εφαρμογής του σχεδίου θα γίνει αισθητή βελτίωση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να κατανοήσουν την σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους. Η ύπαρξη ενός σχεδίου είναι ό,τι καλύτερο για την περίπτωση αυτή. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο κάθε επιμορφούμενος θα έχει το δικό του σχέδιο ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο-περιήγηση το οποίο απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλους τους εργαζόμενους-στελέχη της επιχείρησης ή του οργανισμού ανεξαρτήτως ειδίκευσης και ιεραρχίας.

Θεματολογία του σεμιναρίου

 • Το σχέδιο της προσωπικής μου ανάπτυξης
 • Η εφαρμογή και η υλοποίηση του σχεδίου αυτού
 • Η αμοιβή, η υπερ-αμοιβή, η προσδοκία
 • Η δημιουργικότητα, η εξυπηρέτηση, η ικανοποίηση συνεργατών και πελατών
 • Η προσαρμοστικότητα, η επιμονή, η ποιότητα
 • Οι αρχές της ασφάλειας της “Σχέσης”
 • Οι αρχές της πειθούς της διαπραγμάτευσης
 • Οι αρχές της αναλυτικής σκέψης, της συναισθηματικής ευφυΐας, των αποφάσεων
 • Οι αρχές της επικοινωνίας, της προσεκτικής ακρόασης, των ερωτήσεων, της γλώσσας του σώματος
 • Οι αρχές του προγραμματισμού, της διαχείρισης του χρόνου, των παρουσιάσεων, της ομιλίας
 • Οι αρχές της συνεργασίας, της ομάδας και η επίλυση των συγκρούσεων
 • Οι νόμοι της επιτυχίας, της αποτυχίας, των αποφάσεων, της δράσης.

Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς