Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Πρόγραμμα:
  • Ειδικές διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διάρκεια: 4 Μήνες (71 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 3.84

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 470 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 330 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 4 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: κος Ντζούφας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

To πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα αρχάριους αλλά και έμπειρους επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, στελέχη εταιριών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυγίανσης όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όπως αυτός θα επαναδιαμορφωθεί στο υπό ψήφιση Νέο Πτωχικό Δίκαιο, αλλά και καινοτόμους θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου, όπως η προσφάτως νομοθετηθείσα απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του έντιμου πτωχού οφειλέτη-φυσικού προσώπου-2η ευκαιρία. Η 2η ευκαιρία φιλοδοξεί να επανεντάξει στην επιχειρηματικότητα εκ νέου χιλιάδες αφερέγγυες επιχειρήσεις προσφέροντας τους μια νέα αρχή. Επιπλέον παρουσιάζεται η απλοποιημένη διαδικασία πτωχευσεων για μικρες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τις βασικές πτυχές του Νέου Πτωχευτικου Δικαίου, του οποίου η ψήφιση αναμένεται μέχρι τις αρχες Σεπτεμβρίου και για το οποίο ήδη έχει δημοσιευθεί Σχέδιο, εστιάζοντας κυρίως στις προϋποθέσεις και τους τρόπους κήρυξης της πτώχευσης. Παράλληλα θα υπάρξει εποπτική αλλά πυκνη ενημέρωση για τα στάδια της κλασσικής πτωχευτικής διαδικασίας

Η έμφαση του προγράμματος θα παραμείνει σε εξειδικευμένα θέματα και πρακτικά ζητήματα της εξυγίανσης επιχειρήσεων στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα σε προ-πτωχευτικό επίπεδο, όπως το prepackaged plan, αλλά και τις διαφοροποιήσεις αυτών που ήδη έχουν δημοσιευτεί στο σχετικό Σχέδιο του Νεου Πτωχευτικού Δικαίου.

Επιπρόσθετα θα διαπραγματευτεί το θέμα της εντασσόμενης πλέον στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο « Πτώχευσης Καταναλωτή».

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο εξοικειωμένοι και με πιο εξειδικευμένα θέματα, αποκτώντας ένα πιστοποιητικό που θα τεκμηριώνει εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος και των παραμέτρων του.

To πρόγραμμα φιλοδοξει να παρουσιάσει την μεγαλη αναθεωρηση του Πτωχευτικου Δικαιου που θα περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων και θέτει σε νέα βάση την πτώχευση επιχειρήσεων, ενώ συμπεριλαμβάνει και τη νεοεισαγόμενη “Πτώχευση Καταναλωτή”.

1. Εισαγωγή στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο
1.1 Η επαναριοθέτηση του Πτωχευτικού Δικαίου ως δικαίου αφερεγγυότητας και η απόπειρα ολιστικής προσέγγισης των διαδικασιών εξυγίανσης επιχειρήσεων με το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο-H αποσύνδεση του πτωχευτικού δικαίου από την εμπορική ιδιότητα
1.2 Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης- Τα προαπαιτούμενα και το «τεκμήριο πτώχευσης»
1.3 Η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης για μικρές πτωχεύσεις
2.Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης, η αναγγελία και επαλήθευση των πιστωτών και οι ενέργειες του διαχειριστή αφερεγγυότητας στο νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας
2.1 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη-Η πτωχευτική απαλλοτρίωση
2.2 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές –Η αναστολή των ατομικών διώξεων
2.3Η καθυστερημένη μετενέργεια αναστολής των ατομικών διώξεων ως προς τους ενέγγυους πιστωτές
2.4 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς λοιπούς τρίτους και εργαζομένους
2.5 Η νέα προσέγγιση για την λύση των συμβάσεων
2.6 Η σφραγιση και απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας
2.7 Η αναγγελία και επαλήθευση των πιστώσεων
3. Τα όργανα της πτώχευσης
3.1 Το ππτωχευτικό Δικαστήριο
3.2 Ο Εισηγητής της Πτώχευσης
3.3 Ο διαχειριστής Αφερεγγυότητας –Ο ρόλος και η ευθύνη του
4. Το ενεργητικό της πτώχευσης
4.1 Η οριοθέτηση της πτωχευτικής περιουσίας
4.2 Η πτωχευτική διεκδίκηση και ο πτωχευτικός αποχωρισμός ως μέσα απεγκλωβισμού από την πτωχευτική περιουσία
4.3 Ο θεσμός της πτωχευτικής ανάκλησης
4.4 Η τύχη των εκκρεμών συμβάσεων
5. Το στάδιο της ένωσης των πιστών και η εκκαθάριση της περιουσίας του πτωχού
5.1 Η πάλαι ποτέ ένωση των πιστωτών και η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας
5.2 Η εκποίηση της επιχείρησης του πτωχού ως σύνολου
5.3 Η εκπόίηση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων
5.4 Η διανομή του πλειστηριάσματος και σχετική καταταξη των πιστωτων
5.5 Το πέρας της πτώχευσης
6. Η εταιρική πτώχευση
6.1 Η ιδιαιτερότητα της εταιρικής πτώχευσης και η ευθύνη των διοικούντωνγια πααρέλκυση ή πρόκληση της πτώχευσης
6.2Π τώχευση ομίλων επιχειρήσεων και ο κανονισμος 2015/548 για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις
7.Η απαλλαγή του φυσικού προσώπου από τα χρέη του ως 2η ευκαιρία –Η μερική απαλλαγή των νομίμων εκπροσώπων
7.1 Η δεύτερη ευκαιρία για τον έντιμο οφειλέτη για νέο ξεκίνημα μετά την πτώχευση
7.2 H Η έννοια του “έντιμου ’’ οφειλέτη και η ανάγκη για δυναμική ερμηνεία της- H αντιστροφή του βάρους απόδειξης στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο
7.3 Το εύρος των εντασσόμενων απαιτήσεων και αμφίβολα σημεία
7.4 Αποτελέσματα της απαλλαγής και υπόλοιπο των χρεών
7.5 Η (μερική) απαλλαγή χρεών για νομίμους εκπροσωπους εταιριών
7.6 Η προσφυγή κατά της απαλλαγής και αίτηση ανάκλησης
8. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος Ι- Η επικράτηση της διαδικασίας της άμεσης δικαστικής επικύρωσης ( prepackaged plan)
8.1Oι βασικές προϋποθέσεις και ενέργειες για την σύναψη της συμφωνίας-Ιδίως η απλή πιθανολογούμενη αφερεγγυότητα ως τρίτος λόγος εξυγίανσης
8.2 Περιεχόμενο της αίτησης-Απαραίτητα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καταστάσεις
8.3 Ιδιαίτερα η έκθεση του εμπειρογνώμονα
8.4 Το επιχειρηματικό σχέδιο και η κατάσταση πιστωτών
9. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙΙ – Η διαδικασία της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και ο δικαστικός έλεγχος
9.1 Ο έλεγχος του Δικαστηρίου-Δυνητική περιστολή των εξουσιών του δικαστηρίου σε σχέση με τον έλεγχο της βιωσιμότητας –Η δυνατότητα του Δικαστηριου να επικυρώσει την συμφωνία με μια μόνο από τις 2 απαιτούμενες πλειοψηφίες πιστωτων(Η «διακατηγοριακή παράκαμψη»)
9.2 Ο ρόλος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ-Η πλσματική συναίνεσή τους στο Νέο Πτωχευτικό Κώδικα
9.3 Η δυνατότητη λήψης προσωρινών μέτρων στην διαδικασία εξυγίανσης
10. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μερος ΙΙΙ-Αποτελέσματα της διαδικασίας εξυγίανσης και ανατροπή της
10.1 Τα αποτελέσματα της δικαστικής επικύρωσης και τα πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματία
10.2 Η ιδιάζουσα θέση των εγγυητών στην διαδικασία
10.3 Η δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής συμφωνίας εξυγίανσης
10.4 Η τριτανακοπή από διαφωνούντες πιστωτές και η δυνατότητα ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
11. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα ΙV-Mεταβίβαση επιχείρησης και case studies
11.1 Η μεταβίβαση επιχείρησης στα πλαίσια της εξυγίανσης
11.2 Case studies περιπτώσεων εξυγίανσης
12. H πτώχευση ιδιώτη -καταναλωτή -Βασικές προϋποθέσεις και όροι
12.1 Η επιλογή της ένταξης της «Πτωχευσης Καταναλωτή»
12.2 Όροι και προϋποθέσεις κήρυξης-Η επάρκεια της πτωχευτικής περιουσίας
13. Η προστασία της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη
13.1 Η αίτηση του πτωχού για προστασία της κύριας κατοικίας του μεσω της μίσθωσης αυτής
13.2 Η έννοια του «ευάλωτου» οφειλέτη
13.3 Ο ρόλος του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
13.4 Η δυνατότητα επαναγοράς της κύριας κατοικίας
14.Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος Ι- Βασικές Προϋπο-θέσεις και όροι-εντασόμενες οφειλές
14.1 Η κατάργηση του Ν.4469/2017 και η ένταξη του εξωδικαστικού μηχανισμού στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο
14.2 Η αποσύνδεση από την προϋπόθεση των θετικών χρήσεων στο Νεο Πτωχευτικό Δίκαιο
14.3 Τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης
15. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙI- H κυριαρχία των χρηματοδοτικών φορεων και η συμμετοχή του Δημοσίου
15.1 Η πολυμερής συμφωνία αναδιάρθρωσης
15.2 Οι ισχύοντες κανόνες και ιδίως η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών
15.3 Η κυριαρχία των χρηματοδοτικών φορέων έναντι του Δημοσίου σε πολυμερείς συμφωνίες
16. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙIΙ- Εναλλακτικές δυνατότητες του αιτούντα και αποτελέσματα της συμφωνίας
16.1 Ανασταλτικά αποτελέσματα της υποβολής της αίτησης
16.2Αποτελέσματα της συμφωνίας
16.3 Οι διμερείς συμφωνίες με χρηματοδοτικούς φορείς
16.4 Η χρήση αλγορίθμων για την υποβολή πρόταση από τους εν γένει πιστωτών και η δυνατότητα του οφειλέτη για προσφυγή σε διαμεσολάβηση
17. Λοιπές παραπτωχευτικές διαδικασίες και διαδικασίες ‘’εξυγίανσης΄΄ εκτός Πτωχευτικού Κώδικα- Η έγκαιρη προειδοποίηση για λήψη μέτρων κατά της αφερεγγυότητας
17.1 O Nόμος 4307/2014 για την θέση σε ειδική διαχείριση επιχείρησης
17.2 Η Ειδική Διαχείριση επιχείρησης κατα το άρθρο 1040 ΚΠΟλΔ
17.3 Οι κρατικές ενισχύσεις ως μέσο εξυγίανσης των επιχειρήσεων
17.4 Η έγκαιρη προειδοποίηση για λήψη μέτρων κατά της αφερεγγυότητας

Το παραδοτέο υλικό συνίσταται στην παράδοση σημειώσεων από τον διδάσκοντα  για κάθε ενότητα μαθημάτων σε μορφή word  συνοδευόμενες με κάποιες διαφάνειες power point. Επίσης θα παρασχεθούν ενδεικτικά άρθρα από την   βιβλιογραφία  και αναλυτικά παραδείγματα κατανόησης.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 470€ (200+150+120)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330€ (200+130)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400€ (200+200)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64