Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Καθηγήτρια Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας

Στόχος Μαθήματος

Τα Διπλώματα Γαλλικής DELF Β1, Β2 είναι οι αναγνωρισμένοι επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Γαλλικό Ινστιτούτο εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. Τα διπλώματα με διεθνή αναγνώριση και αόριστη διάρκεια, δίνει ένα πλεονέκτημα χρήσιμο σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Πολλά πανεπιστήμια απαιτούν το δίπλωμα Β2 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να δώσουν εξετάσεις για τα διπλώματα Β1 και Β2 αντίστοιχα.

Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικό πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό ανά εβδομάδα, καθώς και προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

2 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των υποψηφίων με τις τεχνικές που απαιτούνται προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου για το επίπεδο Β1 ή Β2 αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν τεχνικές αντιμετώπισης όλων των εξεταζόμενων επιπέδων, Κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου καθώς και Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικής γλώσσας δύο ετών, τουλάχιστον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.