Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Καθηγήτρια Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας

Στόχος Μαθήματος

Τα Διπλώματα Ισπανικής DELE Β1, Β2 είναι οι αναγνωρισμένοι επίσημοι τίτλοι τους οποίους χορηγεί το Instituto Cervantes εξ΄ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Τα διπλώματα, με διεθνή αναγνώριση και αόριστη διάρκεια, παρέχουν ένα πλεονέκτημα χρήσιμο σε Ακαδημαϊκό, Επαγγελματικό αλλά και Προσωπικό επίπεδο. Πολλά πανεπιστήμια απαιτούν το δίπλωμα Β2 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να δώσουν εξετάσεις για τα διπλώματα Β1 και Β2 αντίστοιχα. Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικό πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό ανά εβδομάδα, καθώς και προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

2 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των υποψηφίων με τις τεχνικές που απαιτούνται προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις DELE του Instituto Cervantes για το επίπεδο Β1 ή Β2 αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν τεχνικές αντιμετώπισης όλων των εξεταζομένων επιπέδων, Κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου καθώς και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων ισπανικής γλώσσας δύο ετών, τουλάχιστον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.