Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

Πρόγραμμα:

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP

Διάρκεια: 3 Μήνες (100 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 4

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 400 € με προαπαιτούμενο: "Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP" €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 330 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Εμίρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Βασικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι η παρακολούθηση του μαθήματος “Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP”.

 

Σκοπός Σεμιναρίου

Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» μάθημα εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP R/3. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκινάει με την παρουσίαση σεναρίων ολοκλήρωσης λειτουργιών παραγωγής, διαχείρισης υλικών, αποθηκεύσεων και διανομών μέσω του συστήματος SAP R/3 και των τρόπων με τους οποίους πραγματοποιείται η ροή πληροφορίας σε αυτό προκειμένου να υποστηριχθούν σύνθετες αποφάσεις. Παρουσιάζονται επιπλέον σύνθετα προχωρημένα θέματα για κάθε μία λειτουργική περιοχή δίνοντας έμφαση στη μοντελοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων και των προσφερόμενων εργαλείων προγραμματισμού, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Το μάθημα επιτυγχάνει την κατανόηση των μηχανισμών και των τρόπων με τους οποίους το  σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, και υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

1.    Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής (Θεωρία – προχωρημένα θέματα):

Μοντελοποίηση συστήματος παραγωγής (επισκόπηση βασικών δεδομένων μοντελοποίησης, υλικά, πίνακες υλικών φασεολόγια, κέντρα εργασίας) – planning and scheduling παραγωγής (MPS/MRP, χρονικός προγραμματισμός παραγωγής, δυναμικότητα) – διαδικασίες ελέγχου παραγωγής (κύκλος εντολής παραγωγής – κινήσεις υλικών) – κοστολόγηση παραγωγής (κατηγορίες κόστους, στοιχεία κόστους)

2.    Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής – SAP Case Study (Μέρος 1):

Δημιουργία μοντέλου παραγωγής make to stock στο SAP – δημιουργία planned orders και μετατροπές – επισκόπηση απαιτήσεων – έλεγχος αποθεμάτων

3.    Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής – SAP Case Study (Μέρος 2):

Μετασχηματισμοί planned orders σε εντολές παραγωγής τελικού προϊόντος και αιτήσεις προμήθειας Α’ υλών, δημιουργία αρχικού αποθέματος, δημιουργία εντολής παραγωγής, εκτέλεση και επιβεβαίωση εντολής παραγωγής, κινήσεις υλικών (αναλώσεις, μεταφορά σε απόθεμα), Reports

4.    Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 1:

Τμηματικές Παραδόσεις – Επιστροφές/Πιστωτικά Επιστροφών – Μαζικές Κινήσεις (Due List) – Συνδυασμός παραγγελιών σε μία παράδοση – Διόρθωση/ Ακύρωση Αποστολής με κινήσεις αντιλογισμού

5.    Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 2:

Σύνθετα Επιχειρησιακά Σενάρια – Παρακαταθήκες – Διαχείριση Υπηρεσιών – Παραδόσεις χωρίς χρέωση Διάσπαση Παραδόσεων- Διάσπαση Τιμολογίων- Αναφορές παρακολούθησης της διαδικασίας OTC

6.    Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υλικών:

Χρήση Εντολής Αγοράς – Λογαριασμός GR/IR – Παραλαβές – Ιστορικό Εντολής Αγοράς – Αναφορές Παραλαβών/Κινήσεων – Τιμολόγια Προμηθευτών – Αναφορές Τιμολογίων Προμηθευτών

7.    Χρηματοοικονομική Διοίκηση:

Στοιχεία Πελατών – Δημιουργία Τιμολογίου/Πληρωμής Πελάτη από το FI –  Στοιχεία Προμηθευτή – Δημιουργία Τιμολογίου/Πληρωμής Προμηθευτή από το FI – Αναζήτηση/Προβολή Κινήσεων – Αντιλογισμός – Open Items – Εκκαθάριση – Αντιστροφή Εκκαθάρισης – Ισολογισμός/Αποτελέσματα Χρήσης

8.    Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Μέρος 1:

Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Έννοιες: Βασικά αρχεία, Βασική δομή – Τμήμα – Θέση – Εργαζόμενος – Απαιτήσεις θέσης – Προσόντα εργαζομένων – Το module HRM (Human Resource Management) στο SAP

9.    Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Μέρος 2:

Μελέτη περίπτωσης: Διαδικασία Πρόσληψης Νέου εργαζόμενου, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος και Προαγωγή εργαζόμενου σε ανώτερη θέση

10.  Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού & Συντήρηση Εξοπλισμού:

Θεωρητική παρουσίαση – Βασικές έννοιες προγράμματος συντήρησης

Εισαγωγή στο υποσύστημα Plant Maintenance – Βασικά αρχεία, Κινήσεις διαχείρισης εντολών συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων

11.  Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού & Συντήρηση Εξοπλισμού

Μελέτη περίπτωσης διαχείρισης προβλήματος τεχνικής βλάβης εξαρτήματος εξοπλισμού (Ειδοποίηση τμήματος συντήρησης, εντολή συντήρησης-αποκατάστασης – κοστολόγηση εργασιών, ανταλλακτικών – ολοκλήρωση εργασιών)

12.  Διαχείριση ΑποθηκώνΜέρος 1

Οργανωτικές Δομές Αποθηκών – Βασικά Δεδομένα (Αρχείο Είδους, Αποθηκευτικές Θέσεις) – Διαδικασίες Τοποθέτησης (putaway): Στρατηγικές, Αλγόριθμοι, Χρήση RF, Interfaces – Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης: Μεταφορές, Αλλαγές Κατάστασης, Φυσική Απογραφή

13.  Διαχείριση Αποθηκών – Μέρος 2

Διαδικασίες Συλλογής για Παραγωγή και Διανομή

Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης: Μεταφορές, Αλλαγές Κατάστασης, Φυσική Απογραφή

14.  Διοίκηση Έργων – Μέρος 1

Θεωρητικά Θέματα (Στοιχεία έργου, Οργανωτική δομή, ανάλυση έργου, WBS, Networks, παρακολούθηση έργων) –

Το module Project System (PS) – WBS, Networks, Relationships, Milestones, Services, (Project Builder), Analysis, Monitoring, Postings (Project Planning Board)

15.  Διοίκηση Έργων – Μέρος 2

Μελέτη περίπτωσης: Έργο ανάπτυξης νέου προϊόντος στο SAP PS Module – εργαλεία Project Builder και Project Planning Board

Μοντελοποίηση έργου: οργανωτικά δεδομένα, WBS elements, WBS, Τύποι δραστηριοτήτων (internal, external), απαιτούμενοι πόροι, δίκτυο δραστηριοτήτων, milestones

16.  Διοίκηση Έργων – Μέρος 3

Μελέτη περίπτωσης: Έργο ανάπτυξης νέου προϊόντος στο SAP PS Module – εργαλεία Project Builder και Project Planning Board

Προγραμματισμός έργου: χρονικός προγραμματισμός, κοστολόγηση

Εκτέλεση έργου: ενημέρωση με πραγματικά δεδομένα χρόνου και κόστους, επαναπρογραμματισμός έργου

Δυναμικά Reports διαχείρισης έργου

Κάθε πρακτική ενότητα εμπλουτίζεται με σύντομη θεωρητική κάλυψη των εξεταζόμενων εννοιών. Σε όλη την έκταση του μαθήματος εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιχείρησης σε όλο το εύρος λειτουργίας της και αντιστοιχίζονται οι πρακτικές ενότητες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

  • Μεγάλο αριθμό αναλυτικών video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
  • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
  • Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια πιο προχωρημένη εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το SAP και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν νέα Modules ή και να εμβαθύνουν σε κάποιο(α) από αυτά. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Επίσης είναι διαθέσιμος μεγάλος αριθμός αναλυτικών video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά να παρακολουθεί on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 400 € με προαπαιτούμενο: "Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP"€ (2*150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330€ (170+160)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400€ (2*150+100)€

Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το μηνιαίο σεμινάριο 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP
Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.3 Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το σεμινάριο 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (συνεπώς και το 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP)

Τα δίδακτρα του μαθήματος 14.1 χωρίς έκπτωση είναι 250€, με την έκπτωση Νο1: 170€ και με την έκπτωση Νο2: 200€. Το μηνιαίο είναι ανεξάρτητο μάθημα επομένως μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και μεμονωμένα χωρίς απαραίτητα να συνεχίσει στα επόμενα 14.2, 14.3 ή και όποια άλλα σεμινάρια SAP προστεθούν στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος στο μέλλον.

Τα 3μηνα σεμινάρια έχουν δίδακτρα με την έκπτωση Νο2: 400€ (που την δικαιούνται όλοι δεδομένου ότι θα έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον το 14.1) ή με την Έκπτωση Νο1: 330€.

Ουσιαστικά για όλους τους συμμετέχοντες των 3μηνων σεμιναρίων SAP ισχύει τουλάχιστον η έκπτωση Νο2 δεδομένου ότι όλοι πρέπει να παρακολουθήσουν το 14.1 για να παρακολουθήσουν κάποιο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δεν δικαιούται άλλη έκπτωση, για να παρακολουθήσει και τα δύο σεμινάρια 14.1 και 14.2 θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 600€ (200+400) και εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει και άλλο 3μηνο σεμινάριο SAP αντίστοιχα άλλα 400€, ενώ δικαιούχοι της έκπτωσης Νο1: άνεργοι-πολύτεκνοι-ΑμεΑ-φοιτητές πτυχιούχοι ΠαΠει κτλ πληρώνουν για τα δύο σεμινάρια 500€ (170+330) και για το επόμενο 3μηνο σεμινάριο SAP 330€.

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64