Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων

Πρόγραμμα:

Project Management με χρήση λογισμικού Διαχείρισης Έργων

Διάρκεια: 3 Μήνες (100 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 4

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Εμίρης
Διδάσκων: Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα συνοδεύει και συμπληρώνει το μάθημα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων» μέσα από την εκμάθηση του λογισμικού MS Project 2013, 2016 και 2019. Παρουσιάζεται το περιβάλλον λειτουργίας, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις για τη χρήση του προγράμματος. Εξετάζονται και εφαρμόζονται οι κύριες ενέργειες που πρέπει κανείς να εφαρμόζει ώστε να διαχειρίζεται σωστά στη μοντελοποίηση ενός έργου, όπως η διάρθρωση του προγράμματος, ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός, η βελτιστοποίηση, η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου και η παραγωγή και ερμηνεία αναφορών. Η εξοικείωση με το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων στην αγορά εργασίας. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση με το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων και η εκμάθηση μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ενός εκ των δημοφιλέστερων λογισμικών προγραμματισμού έργων.
Το μάθημα καλύπτει όλες τις απόψεις προγραμματισμού έργου με τη χρήση του MS Project 2013, 2016 και 2019. Εξετάζεται η υλοποίηση ορθών, συνεκτικών, λειτουργικών προγραμμάτων και εκτίθενται οι τεχνικές και οι οδηγίες-κλειδιά για την αποφυγή συνήθων σφαλμάτων. Κάθε πρακτική ενότητα συνδέεται με θεωρητικές έννοιες που έχουν αναπτυχθεί στο συνοδευτικό μάθημα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης, όπως η 74 343: Managing Projects with Microsoft Project 2013 της Microsoft (η διαθεσιμότητα των πιστοποιήσεων εξαρτάται από τη Microsoft) ή άλλων αντίστοιχων.
Στο μάθημα, εξετάζεται ένα τυπικό έργο όπου εφαρμόζονται όλα τα εργαλεία και οι σπουδαστές το αναλύουν και το προγραμματίζουν σε όλα τα στάδιά του. Στο τέλος, οι σπουδαστές καλούνται να προγραμματίσουν ένα απαιτητικό, πραγματικό έργο και να δοκιμάσουν σε αυτό τις δυνατότητές τους.

1. Εισαγωγή:
Βασικές Έννοιες και Ορισμοί – Enterprise Project Management – Δυναμικά Μοντέλα Έργων – Εισαγωγή στο Περιβάλλον Εργασίας του MS Project 2013 (και μεταγενέστερων) – Διεπαφές – Βασικές Ρυθμίσεις – Οθόνες – Ημερολόγια Έργου, Δραστηριοτήτων και Παραγωγικού Δυναμικού – Πρότυπα Έργων – Βασικές Λειτουργίες
2. Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου (ΦΑ) του Έργου:
Οργάνωση Έργου – Διαμόρφωση και Μοντελοποίηση WBS – Ορισμός Δραστηριοτήτων – Αποτύπωση Εργασιών – Συνεργαζόμενα Λογισμικά
3. Χρονικός Προγραμματισμός:
Ανάπτυξη Ακολουθίας Δραστηριοτήτων – Εκτίμηση Διάρκειας και Όγκου Εργασίας Δραστηριοτήτων – Τύποι Δραστηριοτήτων – Εξαρτήσεις – Δικτυακά Διαγράμματα και Διαγράμματα Gantt –Επαναλαμβανόμενες και Hammock Δραστηριότητες – Ανάλυση PERT – Προθεσμίες και Περιορισμοί – Μορφοποίηση Διαγραμμάτων – Βασικές και Προχωρημένες Λειτουργίες
4. Διαχείριση Παραγωγικού Δυναμικού:
Αναγνώριση και Προσδιορισμός Αναγκών – Φύλλα Παραγωγικού Δυναμικού – Είδη Πόρων – Αναθέσεις Πόρων – Βασικές και Προχωρημένες Λειτουργίες – Ιστογράμματα Παραγωγικού Δυναμικού
5. Βελτιστοποίηση Προγράμματος:
Εισαγωγή – Είδη Βελτιστοποίησης – Κρίσιμη Διαδρομή – Συμπίεση Χρονοδιαγράμματος – Εξισορρόπηση Πόρων – Οικονομική Βελτιστοποίηση
6. Παρακολούθηση και Έλεγχος Πορείας Έργου:
Πρόγραμμα Αναφοράς Έργου – Μοντελοποίηση EVM – Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικής και Οικονομικής Προόδου – Παραδείγματα
7. Διαχείριση Επικοινωνιών Έργου:
Προσδιορισμός Αναγκών Επικοινωνίας – Επιλογές Δημιουργίας Αναφορών – Πίνακες – Οθόνες – Προσαρμοσμένες Αναφορές
8. Διαχείριση Κινδύνων Έργου:
Μητρώο Κινδύνων – Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνων – Παρουσίαση Μεθόδου Monte Carlo
9. Κλείσιμο Έργου:
Έλεγχος Πληρότητας Προγραμματισμού – Δείκτες Αξιολόγησης

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:
• Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
• Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)
Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ενώ το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική άσκηση.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης
  • Συνίσταται η κατοχή βασικών γνώσεων διοίκησης έργων
  • Απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού MS Project 2007 στον Η/Υ των εκπαιδευομένων

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64