Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος)

Πρόγραμμα:
  • Ειδικές διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Διάρκεια: 2 Μήνες (19 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.76

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 240 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ρηγάκου Σμαράγδα, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc.

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Το σεμινάριο παρέχει:

(α) τα απαραίτητα εργαλεία σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, υπαλλήλους αρμόδιων αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών οργανισμών και λοιπών υπόχρεων νομικών προσώπων και επαγγελματίες που εξ αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το  σχετικό θεσμικό πλαίσιο· και

(β) σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε φοιτητές, απόφοιτους, οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, λοιπές εταιρίες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του οικείου θεσμικού πλαισίου ή να προσληφθούν σε αρμόδιες αρχές επιφορτισμένες με την τήρηση των σχετικών κανόνων (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Θεσμικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Βασικές έννοιες
Διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο
Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
Υπόχρεα πρόσωπα
Αρμόδιες Αρχές
Υποχρεώσεις, ευθύνες, μέτρα επιμέλειας προς τους πελάτες
Εξειδίκευση μέσω αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερων εποπτικών αρχών
Κυρώσεις για παράβαση υποχρεώσεων
Ποινική διάσταση εγκλήματος και θεσμικού πλαισίου
Περιπτώσεις, παραδείγματα, νομολογία

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 4 ενότητες
1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο

2. Θεσμικό πλαίσιο, Υπόχρεα Πρόσωπα, Εποπτεία

3. Υποχρεώσεις, Μέτρα Επιμέλειας, Κυρώσεις, ποινικές διοικητικές, ευθύνες νομικών προσώπων

4. Περιπτώσεις ξεπλύματος, Παραδείγματα, Νομολογία

Διάρκεια: Δύο (2) μήνες

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 240€ (140+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64