Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη

Πρόγραμμα:
 • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με Πρακτικές εφαρμογές
 • Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Διάρκεια: 3 Μήνες (60 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2.4

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του εξ ’αποστάσεως μαθήματος είναι η  Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών (Γ’ κατηγορίας βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. Με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφαρμογή από 1/1/2015).

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 μήνες. Παρέχονται σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις καθώς και demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση με την συνεργασία της Singular Logic.

Συνοπτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ν. 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοιες Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με ΕΛΠ
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. – Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)

Επίσης θα διδαχθούν οι κάτωθι Εργασίες του Λογιστή

√ Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης

√ Κάθε μέρα

√ Τέλος του μήνα

√ Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)

√ Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση και εφαρμογή του  Ε.Γ.Λ.Σ. – ΕΛΠ με πραγματικά παραστατικά

Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)  (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ και Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης)

Κλείσιμο ισολογισμού

Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού

Λογιστική διαχείριση Εσόδων  Αφορολόγητων

Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο

Αποσβέσεις– Μητρώο Παγίων

Προβλέψεις και Αποτίμηση μενόντων

Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων

Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος

Προσδιορισμός  Αποτελεσμάτων Χρήσης

Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση

Διάθεση κερδών

Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Δημιουργία  Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.

– Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων

– Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια

– Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ

– Δικαιολογητικά  – Παραστατικά εγγραφών

– Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο

-Πρακτικές–Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

– Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά

– Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης

– Οικονομικές Καταστάσεις

Χρήση προγραμμάτων: SINGULAR logic. 

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (100+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64