Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Medical English κάθε επαγγελματίας του χώρου της Υγείας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ειδικές γνώσεις χρήσης της αγγλικής γλώσσας απαραίτητες για τον χώρο της Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία και θα καλυφθούν γενικά ιατρικά θέματα όπως το κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις, η καταγραφή ιατρικού ιστορικού, η περιγραφή συμπτωμάτων κλπ καθώς και βασικό λεξιλόγιο /βασικές έννοιες  σε τομείς όπως φυσιολογία, ανατομία, ιστολογία κλπ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους στην ιατρική ορολογία είτε εργάζονται σε κάποιο μεγάλο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο είτε θέλουν να εργαστούν σε μια φαρμακευτική εταιρεία ιατρικού ενδιαφέροντος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επίσης για τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση των γνώσεων των Ιατρών σε θέματα της Ιατρικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο με ξενόγλωσσους συναδέλφους, καθώς και στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς. Επιπρόσθετα αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται και σε Ιατρούς/νοσηλευτές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Body parts and their functions, physical examination

2η εβδομάδα: Symptoms, common illnesses, explaining diagnosis

3η εβδομάδα: Taking a patient’s medical history,

4η εβδομάδα: Medical treatment, prescriptions, drugs, therapies, giving the bad news

5η εβδομάδα: Colloquial language, phrasal verbs

6η εβδομάδα: Vocabulary, definitions, terms related to medical english

7η εβδομάδα: Medical practitioners, nurses, hospitals, primary care

8η εβδομάδα: Word formations, verbs and nouns

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.