Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα:
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Γ – Έμφαση στον Τουριστικό Τομέα

Διάρκεια: 4 Μήνες (108 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 4.32

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 470 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 330 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 4 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τα οικονομικά (οργανωτικά, χρηματοοικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, εργατικά) θέματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, συμβούλους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων και οποιονδήποτε αναπτύσσει ξενοδοχειακή επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Με την ολοκλήρωση του εξ’ αποστάσεως μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την οργάνωση και λογιστική λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Διακρίσεις Ξενοδοχείων
 • Χαρακτηριστικά Ξενοδοχείων
 • Ίδρυση – Άδειες Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Οι Σχέσεις του Ξενοδοχείου με Διάφορες Υπηρεσίες
 • Οι Δείκτες στην Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
 • Λογιστική Υπηρεσία
 • Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων
 • Έλεγχος Εσόδων και Εξόδων κατά Κλάδο Εκμετάλλευσης
 • Έλεγχος Αποθήκης Αναλωσίμων και μη Αναλωσίμων Αγαθών
 • Υπηρεσία Διαχείρισης
 • Υπηρεσία Πωλήσεων
 • Υπηρεσία Ταμείου
 • Υπηρεσία Τήρησης Λογαριασμών Πελατών
 1.  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • Βασικά Θέματα Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση του Σχεδίου των Λογαριασμών (Περιεχόμενο,Ερμηνεία)
 • Λογιστικές Εγγραφές όλων των Συναλλαγών Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
 • Λογιστική Συναλλάγματος
 • Εργασίες Προετοιμασίας και Ελέγχου για το Κλείσιμο της Χρήσης
 • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Φορολόγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Φοροαπαλλαγές μέσω Πληρωμών POS

 

 1. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Σύμβαση Εργασίας
 • Προσλήψεις – Διατήρηση Θέσεων Εργασίας
 • Επαναπρόσληψη
 • Όροι Αμοιβής και Εργασίας Εργαζομένων
 • Παροχές σε Έιδος & Χρήμα
 • Επιδόματα Εργαζομένων (Ασθενείας, Τοκετού, Μητρότητας, Λουτροθεραπείας)
 • Εργατικό Ατύχημα
 • Άδειες – Ωράριο Εργασίας
 • Λύση της Σχέσης Εργασίας
 • Αποζημίωση Απολύσεων Εποχιακά Απασχολούμενων Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 470€ (200+150+120)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330€ (200+130)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400€ (200+200)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64