Διδάσκων: Νικήτας Πιττής, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος:
Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές οφείλουν να παίρνουν αποφάσεις όταν αντιμετωπίζουν εναλλακτικά πιθανά σενάρια καθένα εκ των οποίων έχει διαφορετική πιθανότητα να συμβεί. Οι έννοιες του ρίσκου και της αναμενόμενης ωφέλειας από κάθε εναλλακτική απόφαση θα αναλυθούν διεξοδικά στο πλαίσιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την επιχειρηματική και επενδυτική πρακτική.

Αντικείμενο- Παραδοτέο Υλικό:
Εβδομαδιαίες γραπτές παραδόσεις από τον διδάσκοντα. Αναφορές σε ιστοσελίδες που περιέχουν πραγματικά προβλήματα από την «αγορά». Ανάπτυξη θεμάτων από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Διάρκεια: 3 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Μαθήματος:
Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο (επενδυτής, επιχειρηματίας, καταναλωτής) σταθμίζει τις εναλλακτικές δράσεις που ανοίγονται μπροστά του προκειμένου να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα για αυτό απόφαση. Η κατανόηση αυτού του τρόπου θα βοηθήσει τα στελέχη της αγοράς να συνεισφέρουν με πιο παραγωγικό τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον επαγγελματικό τους χώρο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.