Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων

Πρόγραμμα:
 • Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία
 • Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ευαγγελία Σκρέκη, Νομικός LLM Commercial Law και MSc in Banking and Finance Law

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

ΣΤΟΧΟΙ  του μαθήματος είναι να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική εφαρμογή του μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και συναλλακτική ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός νομοθέτης θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα εν μέσω βαθιάς οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Πέραν της σημασίας του συγκεκριμένου μαθήματος για όσους αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τομέα τα ειδικότερα ζητήματα της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (δικηγόρους, υπαλλήλους και στελέχη τραπεζών, λογιστές), το σεμινάριο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όποιον διατηρεί έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια δικαιώματα έχει ο δανειστής του (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή Δημόσιο) έναντι αυτού αναφορικά με τις τραπεζικές του καταθέσεις, μέσω ποιάς διαδικασίας μπορεί να του κατάσχει τον τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι ποιού ποσού αλλά και ποια περιθώρια άμυνας έχει ο ίδιος ο δικαιούχος του λογαριασμού έναντι του κατασχόντος.  Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν κάποιος δεν διατηρεί ούτε έναν τραπεζικό λογαριασμό (εξαιρετικά σπάνιο στις ημέρες μας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καταθέσεων και μεταφορών) αλλά έχει απαιτήσεις έναντι άλλων, την ικανοποίηση των οποίων είχε αποκλείσει είτε λόγω έλλειψης ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της χρονοβόρας και πολυδάπανης διαδικασίας της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού ακινήτων,  θα έχει την ευκαιρία, μέσω του μαθήματος αυτού, να μελετήσει τη μέθοδο με την οποία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές με σχετικά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

 • Εννοιολογική προσέγγιση των όρων τραπεζικές καταθέσεις – τραπεζικό απόρρητο –κατάσχεση- ακατάσχετο
 • Σημασία του μέσου της κατάσχεσης καταθέσεων για την ικανοποίηση των δανειστών
 • Νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το τραπεζικό απόρρητο και την κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων
 • Σχέση τραπεζικού απορρήτου και κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων πριν και μετά το νόμο 2915/2001
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεση καταθέσεων εις χείρας της τράπεζας ως τρίτης, (διαδικασία)
 • Ειδικότερα ζητήματα κατασχέσεων (ενδ. κατάσχεση κοινού λογαριασμού, κατάσχεση καταθέσεως σε αλληλόχρεο λογαριασμό)
 • Κατάσχεση εν μέσω οικονομικής κρίσης- περιθώρια προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων
 • Ακατάσχετες απαιτήσεις και δυνατότητα κατάσχεσης αυτών μετά από την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό (ενδ. μισθοί , συντάξεις, ασφαλιστικές παροχές)
 • Άμυνα του οφειλέτη που διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό
 • Συνέπειες από την επιβολή κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων
 • Το Δημόσιο ως δανειστής αλλά και ως οφειλέτης στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων
 • Προσωρινή εκτέλεση κατά του Δημοσίου
 • Συμπεράσματα

Στις επιμέρους ενότητες θα παρατίθενται δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά και νομικές ιστοσελίδες σχετικές δικαστικές αποφάσεις καθώς και σχετική αρθρογραφία.

Επίσης,  υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης των ανωτέρω περιεχομένων με ακόμη ειδικότερα ζητήματα ανάλογα με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64