Υπεύθυνη μαθήματος: Γεωργούση Ελισάβετ, Καθηγήτρια Ισπανικών

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η εξοικείωση με την τουριστική ορολογία και η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην ισπανική γλώσσα. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιείται μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων επικοινωνιακών καταστάσεων, αντίστοιχων εκείνων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος στον τουρισμό.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

1) Υπηρεσίες αεροδρομίου. Ενδεικτικά αναφέρονται: αεροδρόμιο αναχώρησης, αεροδρόμιο άφιξης και έκδοση εισιτηρίων.

2) Υπηρεσίες ξενοδοχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται: κρατήσεις δωματίων, υποδοχή πελατών και διαχείριση παραπόνων.

3) Υπηρεσίες καταστημάτων εστίασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: κρατήσεις, υποδοχή πελατών, λήψη παραγγελιών, επεξήγηση μενού και διαχείριση παραπόνων.

4) Υπηρεσίες γραφείων τουρισμού και ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ενδεικτικά αναφέρονται: παροχή τουριστικών πληροφοριών, διοργάνωση εκδρομών, ενοικίαση αυτοκινήτων και σύνταξη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails).

5) Διαχείριση πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται: έκδοση λογαριασμού, προετοιμασία προσφορών, διαχείριση παραπόνων και αξιώσεων και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Στα πλαίσια του μαθήματος αποστέλλεται στους συμμετέχοντες βιβλίο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ενώ στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να χρησιμοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο στην ισπανική γλώσσα για να ανταλλάσσουν μηνύματα, να ανακαλούν βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες σε χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προαπαιτούμενο επίπεδο: Παρακολούθηση μαθημάτων ισπανικής γλώσσας τουλάχιστον ενός έτους.

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.