Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων

Πρόγραμμα:

Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων

Διάρκεια: 3 Μήνες (24 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.96

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Εμίρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Δημ. Καραλέκας, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων, προγραμματισμός ανάπτυξης και οργάνωση έργων ανάπτυξης, προσδιορισμός αναγκών πελάτη, δημιουργία ιδεών για το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, αρχές σύνθεσης λειτουργικών ενοτήτων προϊόντος, εργαλεία ποιοτικού ελέγχου στην ανάπτυξη προϊόντος (π.χ. QFD, πίνακες σύγκρισης και αξιολόγησης προδιαγραφών, ανάλυση λειτουργιών), δοκιμή ιδέας προς ανάπτυξη, και σχεδιάζοντας για το περιβάλλον [π.χ. Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)]. Οι περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά προϊόντα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού.

Το πρόγραμμα του μαθήματος παρέχει στους σπουδαστές τα πλαίσια, εργαλεία, τεχνικές, και τις προοπτικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικότερων θεμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθοδηγούμενων από την αγορά ή και την τεχνολογική εξέλιξη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων καθώς και καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μάθουν:

 • Πώς να διεξάγουν για ένα νέο προϊόν διαγνωστικό έλεγχο και να αναπτύξουν μια νέα στρατηγική ανάπτυξης ενός προϊόντος.
 • Πώς να αναπτύξουν μια νέα διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος που ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα προσφέρουν αξία για τον πελάτη μέσω της διαφοροποίησης.
 • Πώς να εφαρμόσουν μία νέα διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος
 • Πώς να «ανακαλύψουν» τις ανάγκες των καταναλωτών/χρηστών και να δοκιμάσουν τις νέες ιδέες του υπό ανάπτυξη προϊόντος που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όσους ήδη εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων ή ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους λειτουργικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εμπορία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη γενική διοίκηση, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, την στρατηγική, και τη χρηματοδότηση, καθώς και μέλη διατμηματικών ομάδων ανάπτυξης προϊόντων.

 • Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Ορισμοί και Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Introduction to Product Development Process)
 • Βασικές Έννοιες Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Innovation and Product Development)
 • Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ανάπτυξης Προϊόντων (Product Planning and Project Selection)
 • Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Αναγκών Χρηστών (Identifying Customer Needs)
 • Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Προδιαγραφών Προϊόντος (Product Specifications)
 • Βασικές Έννοιες Δημιουργίας Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
 • Εργαλεία Ποιότητας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Quality Tools in Product’s Idea Development)
 • Βασικές Έννοιες Αξιολόγησης και Επιλογής Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
 • Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Σύνθεσης Λειτουργικών Ενοτήτων ενός Προϊόντος (Industrial Design)
 • Βασικές Έννοιες Χρήσης Πρωτοτύπων στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Prototyping and Product Architecture)
 • Βασικές Έννοιες Δοκιμής Ιδεών Προϊόντος και Οικονομική Ανάλυση Ανάπτυξης (Concept Testing and Product Development Economics)
 • Βασικές Έννοιες Ανάπτυξης Φιλικών προς το Περιβάλλον Προϊόντων (Design for Environment: Ecodesign and LCA)
 • Σχετικές μελέτες περίπτωσης (case studies)

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64