Υπεύθυνος Διδάσκοντας: κ.Βαρελάς Αλέξιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των τεχνικών, οι οποίες θα βοηθήσουν τον πωλητή και το στέλεχος των πωλήσεων ή του marketing να:

 • Επιτυγχάνει με ευκολία τους στόχους του και τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Κάνει ικανοποιητικές παρουσιάσεις στους υπάρχοντες και τους υποψηφίους πελάτες του
 • Αξιολογήσει τη διαδικασία που ακολουθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει
 • Εντοπίσει τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του
 • Οικοδομήσει ισχυρές και μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιχείρησης ή του οργανισμού
 • Βελτιώσει την εικόνα του και τις προσωπικές του αδυναμίες
 • Διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης και σύντομα να κερδίζει την εμπιστοσύνη του.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να περιγράψει μια άλλη, πιο σύγχρονη διάσταση της τακτικής των πωλήσεων, η οποία καθιστά τον πωλητή σύμβουλο του πελάτη. Μια διάσταση η οποία δεν περιορίζεται πλέον στις έμφυτες ικανότητες του πωλητή, αλλά στον εφοδιασμό του με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα του δώσουν την δυνατότητα να πουλά δημιουργώντας ένα διάλογο βασισμένο και επικεντρωμένο πάντοτε στις ανάγκες του πελάτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο παλιός τρόπος πώλησης δεν λειτουργεί πια!

Αντίο στην κλασική πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας – Σήμερα πωλώ τον διάλογο στον πελάτη μου,
 • Οκτώ νέοι κανόνες της πώλησης
Οι κανόνες των Πωλήσεων
 • Το προσωπικό Φύλλο Προετοιμασίας του Πωλητή
 • 13 Κανόνες για να κερδίσω την εμπιστοσύνη του πελάτη μου
 • 40 Κανόνες για την επιτυχία στις πωλήσεις
Τα 6 Στοιχεία του πλαισίου του Διαλόγου (Ανάλυση με παραδείγματα)
Το βιβλίο με τα μυστικά
 • Γιατί αποτυγχάνουν οι πωλητές;
 • Πως θέλει ο πελάτης να του φερόμαστε;
 • Η ανάλυση των αναγκών του πελάτη,
 • Πως θέλει ο πωλητής να του φέρεται ο πελάτης;
 • Το κόκκινο κουμπί του πελάτη.
Το βιβλίο των μεγάλων μυστικών
 • Οι καλύτεροι υποψήφιοι πελάτες είναι οι παρόντες πελάτες
 • Αρχίστε να πουλάτε από την Δευτέρα
 • Η προσωπική αποστολή του πωλητή
Επιτρέψτε μου να συστηθώ – εγώ ο πωλητής
 • Θέλετε να κάνετε την πώληση ευκολότερη;
 • 19 αγοραστικά σήματα που δεν πρέπει να αγνοήσω,
 • 51 λόγοι για τους οποίους αγοράζουν οι πελάτες,
 • Κλείνω την πώληση βασιζόμενος στη φιλοσοφία του win-win-win situations
 • 46 Τεχνικές κλεισίματος της πώλησης.

Το βιβλίο των αντιρρήσεων

 • Η παρεμπόδιση των αντιρρήσεων
 • Η επίλυση των αντιρρήσεων

Το κλείσιμο της πώλησης

 • Η υποβολή ερωτήσεων οι οποίες οδηγούν στο κλείσιμο της πώλησης

Προετοιμάζω τη νέα στρατηγική για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις (Repeated Sales)

 • Οδηγίες για να ξεπεράσω τα “απαγορευτικά σήματα – τους φύλακες” και να φτάσω στον πελάτη μου,
 • Τεχνικές για να απαντούν στα μηνύματά μου

Απέτυχα να πουλήσω!

 • 16 ερωτήσεις που πρέπει να κάνω στον εαυτό μου!

Case Studies, Τελικές Σκέψεις και Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς