Διδάσκων: Νικήτας Πιττής, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος:
Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές καταλήγουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις; Πώς οι επενδυτές εντοπίζουν και αξιολογούν τα ρίσκα που επικρέμονται των αγορών σε κάθε χρονική στιγμή; Ποιος είναι ο ρόλος των αναπτυξιακών προοπτικών μιάς οικονομίας και ποιος ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής;

Αντικείμενο- Παραδοτέο Υλικό:
Εβδομαδιαίες γραπτές παραδόσεις από τον διδάσκοντα. Αναφορές σε ιστοσελίδες που αναλύουν τις αγορές όπως Bloomberg και Reuters. Ανάπτυξη θεμάτων από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Διάρκεια: 3 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Μαθήματος:
Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Η παραγωγή στελεχών επαρκώς καταρτισμένων για να επανδρώσουν Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.