Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Μπατάκη Άννα 

Η Θεματική Ενότητα «Γ. Υ. & Ο. Ιατρείου», αφορά επαγγελματίες από το χώρο της διοίκησης ή των επαγγελμάτων υγείας που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην οργάνωση ενός ιατρείου ή πολυχώρου υγείας. Το πρόγραμμα σπουδών θα σας διδάξει σημαντικές δεξιότητες για να λειτουργήσετε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή, πώς να ολοκληρώσετε με ακριβή και έγκαιρο τρόπο σύνθετα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα, με διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Τί είναι ο ιατρικός γραμματέας;

Ο ιατρικός γραμματέας είναι προσωπικό εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας ή τα γραφεία ιατρών, ο οποίος εκτελεί διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Ο ιατρικός γραμματέας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνεί και αλληλεπιδρά ο ασθενής, είτε τηλεφωνικά είτε με την είσοδο στο ιατρείο. Είναι, λοιπόν ο σημαντικότερος σύνδεσμος μεταξύ ασθενή και ιατρού, και η πρώτη θετική εντύπωση που αποκομίζει ο πελάτης.

Τί κάνει ένας ιατρικός γραμματέας;

Οι γραμματείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εξορθολογισμό των λειτουργιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τμήμα των ευθυνών τους αποτελούν η υποδοχή των ασθενών, η συντήρηση και η ανάκτηση ιατρικών αρχείων και η οργάνωση ιατρικών δεδομένων.

Εκτός από διοικητικές ικανότητες, πρέπει να γνωρίζει ιατρική ορολογία και να είναι εξοικειωμένος με διάφορες διαδικασίες και επιχειρηματικές πρακτικές, λόγω της μοναδικότητας του τομέα της υγείας.

Τί χρειάζεται ένας ιατρικός γραμματέας;

Είναι απαραίτητες δεξιότητες, όπως η ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, η έμφυτη ευγένεια και διακριτικότητα στην αποτελεσματική επικοινωνία, η εμπιστευτικότητα διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών, η αυστηρή τήρηση προθεσμιών, και η ικανότητα απόδοσης με ελάχιστη επίβλεψη.

Εκπαιδευτικές Εβδομάδες:

1η: Βασικές αρχές τηλεφωνικής επικοινωνίας

2η: Πληκτρολόγηση, επεξεργασία κειμένου, αλληλογραφία: Microsoft Word 1/2

3η: Επεξεργασία κειμένου: Microsoft Word 2/2

4η: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

5η: Λογιστικά φύλλα: Microsoft Excel 1/2

6η: Λογιστικά φύλλα: Microsoft Excel 2/2, PowerPoint, Outlook | Αυτοαξιολόγηση των πρώτων έξι εβδομάδων.

7η: Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεις. Διαχείριση χρόνου και προγραμματισμός εργασιών.

8η: Κοινωνικά δίκτυα, εταιρική επικοινωνία, cloud και συγχρονισμός αρχείων, ασφάλεια δεδομένων.

9η: Οργάνωση γραφείου, αρχειοθέτηση, πρωτόκολλο.

10η: Μηχανές γραφείου και εξοπλισμός, λειτουργία, χρήση και συντήρηση.

11η: Νομικό πλαίσιο & διαπολιτισμικότητα της υγείας, ψυχολογία ασθενούς.

12η: Αυτοαξιολόγηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.