Financial English

Πρόγραμμα:

Εξειδικευμένη Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Διάρκεια: 2 Μήνες (25 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 180 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 120 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 150 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Π.Μορμόρη Ε.Ε.Π.
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ορολογίας για να μπορεί να αποδίδει τη σημασία αγγλικών λέξεων σχετικών με την οικονομία, τις χρηματοδοτήσεις, τις τραπεζικές και επιχειρησιακές συναλλαγές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με την ορολογία και τις σχετικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κυρίως στις Τράπεζες.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους είναι ή θέλουν να γίνουν στελέχη χρηματοπιστωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον Τραπεζικό τομέα και σε όσους συνεργάζονται ή έχουν ήδη εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό και οι οποίες αφορούν σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιτόκια, συνάλλαγμα, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις που ενσωματώνουν ειδικό λεξιλόγιο που καλύπτει θέματα τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, τα είδη των τραπεζών και τους κανονισμούς αυτών.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες
1η εβδομάδα: Banking and Credit, Reading a bank statement, Writing cheques, credit cards
2η εβδομάδα: Commercial and Investment banking, Loans and Credit
3η εβδομάδα: Accounting systems
4η εβδομάδα: Central banking and monetary system, Talking about figures
5η εβδομάδα: Meetings and Negotiating
6η εβδομάδα: Foreign Exchange
7η εβδομάδα: Fraud, Bankruptcy
8η εβδομάδα: Stocks and shares, Mergers and Acquisitions
9η εβδομάδα: Business Correspondence, Writing reports
10η εβδομάδα: Taxes and insurance

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό
– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 180€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 120€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 150€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64