Σκοπός

Πολλοί εμπειρογνώμονες στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο για την αποτελεσματικότητα σε κάθε περίπτωση. Βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αρκετή επικοινωνία στις υπηρεσίες που ερευνούν ή εργάζονται. Μερικοί διευθυντές και πολλοί ηγέτες παρερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας και την θεωρούν ταυτόσημη με το χαρτοβασίλειο ή την γραφειοκρατία και έτσι αποφεύγουν ή αποστρέφονται τα υψηλά ποσοστά της μη αποτελεσματικής επικοινωνίας. Όσο οι διευθυντές αυτοί και οι ηγέτες ωριμάζουν, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν την ανάγκη της αποτελεσματικής μεταβίβασης και λήψης πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν θεαματικά τις προσπάθειές τους για την βελτίωση της επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της επικοινωνίας και η προσπάθεια να πειστούν διοίκηση και εργαζόμενοι, ώστε να αναγνωρίσουν την συμβολή της στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας ή του οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη της υπηρεσίας ή του οργανισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε όλα τα επίπεδα: προς τα πάνω, προς τα κάτω και οριζόντια.

Θεματολογία του σεμιναρίου

Με το σεμινάριο αυτό καλύπτονται τα εξής θέματα:

 1. Γενικά περί επικοινωνίας στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς
 2. Οι διακρίσεις της επικοινωνίας:
  • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
  • Οριζόντια και κάθετη επικοινωνία
  • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
  • Η γλώσσα του σώματος
 3. Κοινές αιτίες των προβλημάτων της εσωτερικής επικοινωνίας
 4. Αρχές κλειδιά για την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς
 5. Οι βασικές δομές και οι πολιτικές για την στήριξη της αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας
 6. Η επικοινωνία προς τα πάνω
 7. Η επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων
 8. Η ανάπτυξη ενός βασικού σχεδίου για την βελτίωση της εσωτερικής και της εξωτερικής επικοινωνίας.
 9. Τα εμπόδια στην εσωτερική επικοινωνία και η αποφυγή τους
 10. Φράσεις και ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν την εσωτερική επικοινωνία
 11. Κλείσιμο του σεμιναρίου με ασκήσεις από συγκεκριμένες γνωστές υπηρεσίες και case studies.

Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς