Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη σημασία και τις τεχνικές διαδικασίες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία. Συνήθως, όλοι πιστεύουμε ότι εμείς οι ίδιοι προσωπικά, επικοινωνούμε σωστά και όλοι οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από μας ως αποστολείς και παραλήπτες μηνυμάτων, στέλνουμε το μήνυμα στους «δικούς» μας αποδέκτες! Αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι κάθε άνθρωπος επικοινωνεί στο δικό του μήκος κύματος και ότι η επικοινωνία είναι κυρίως, ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία περιέχει πέρα απ’ όλα τ’ άλλα και το συναισθηματικό στοιχείο.

Το σεμινάριο ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου εργαζόμενου, κάθε στελέχους και διευθυντού της επιχείρησης ή του οργανισμού. Βελτιώνει και ενδυναμώνει τον κάθε συμμετέχοντα για να επικοινωνεί εποικοδομητικά στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, έτσι ώστε να συνεργάζεται θετικά και αποτελεσματικά με συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη κάθε  επιχείρησης και οργανισμού. Μπορούν να το παρακολουθήσουν ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στελέχη προερχόμενα από οποιοδήποτε λειτουργικό τομέα, είτε είναι επικεφαλής ομάδος, τμήματος ή διεύθυνσης.

Γενικότερα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κατανοήσει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή ή καριέρα μέσα από το σημαντικό κεφάλαιο της επικοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων.

Θεματολογία του σεμιναρίου

 1. Εισαγωγή στην επικοινωνία. Ορισμός
 2. Η διαπροσωπική επικοινωνία, δομές και το γενικότερο πρόβλημα
 3. Είδη (2) και τομείς (5) της επικοινωνίας – η αποτελεσματική επικοινωνία
 4. Οι διακρίσεις της επικοινωνίας
  • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
  • Οριζόντια και κάθετη επικοινωνία
 5. Τα φίλτρα – εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία
 6. Συνέπειες από τη μη αποτελεσματική επικοινωνία
 7. Αρχές κλειδιά για την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 8. Αναθεώρηση των καθιερωμένων τρόπων επικοινωνίας
 9. Μέθοδοι βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας
 10. Κοινές αιτίες των προβλημάτων εσωτερικής επικοινωνίας
 11. Το ξεπέρασμα των εμποδίων στην επικοινωνία
 12. Η επικοινωνία και η αποτελεσματικότητά της στην επιχείρηση
 13. Επικοινωνιακές δεξιότητες (22 τον αριθμό)
 14. Η προσεκτική ακρόαση
 15. Τα οφέλη από τη βελτίωση της επικοινωνίας
 16. Κλείσιμο του σεμιναρίου – συμπεράσματα.

 Υλικό για το σεμινάριο

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς