Επιχειρηματικότητα & Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Πρόγραμμα:

Συστήματα Διαχείρισης σε συνεργασία με την TUV ACADEMY

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 540 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 430 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 480 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Μποχώρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Αικ. Μοσχούς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων & δεξιοτήτων σε θέματα ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, την Τουριστική – Πολιτισμική Ανάπτυξη , καθώς επίσης και την αναζήτηση καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στους τομείς εκείνους που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος, με παράλληλη ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας .

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω Εκπαιδευτικού Προγράμματος , οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν:

 1. Τις έννοιες «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα»
 2. Τα οφέλη από την Εισαγωγή των παραπάνω σε μια επιχείρηση
 3. Την έννοια και τις φάσεις του Επιχειρηματικού Κύκλου
 4. Την έννοια και το ρόλο του Business Plan για μια επιχείρηση
 5. Την έννοια και εφαρμογή της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού
 6. Την έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 7. Την σχέση της Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελεί :

 1. Η γνώση των εννοιών «Επιχειρηματικότητα»  και «Καινοτομία»
 2. Η εισαγωγή της Καινοτομίας σε μια επιχείρηση , με έμφαση στην ανάπτυξη του συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 3. Η έννοια του Επιχειρηματικού Κύκλου, και οι φάσεις αυτού .
 4. Η έννοια και ο ρόλος του Επιχειρηματικού Σχεδίου , και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού
 5. Η έννοια της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας  στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της πολιτιστικής ανάπτυξης
 6. Η έννοια της Τουριστικής  και Πολιτιστικής  Ανάπτυξης , με έμφαση στο φαινόμενο ανάπτυξης του Τουρισμού, , και η σύνδεση αυτών με την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
 7. Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της Πολιτιστικής Ανάπτυξης , με έμφαση στους Πολιτιστικούς Πόρους , και η σχέση της με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από Σεπτέμβριος 2018 έως Νοέμβριος 2018.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι τρείς  (03) μήνες, και ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας είναι Εκατόν  Πενήντα (150) ώρες.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 540€ (240+200+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 430€ (200+130+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 480€ (200+180+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64