Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος English for Telecoms and Information Technology οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους στην αγγλική ορολογία πάνω στους τομείς της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, όπως δίκτυα επικοινωνιών, εφαρμογές διαδικτύου, συστήματα επικοινωνιών, βάσεις δεδομένων, υλικό και λογισμικό υπολογιστικών συστημάτων κ.τ.λ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που  ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία και θέλουν να μάθουν τη βασική ορολογία της αγγλική γλώσσας πάνω σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στην ορολογία αυτή περισσότερο.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με λεξιλόγιο που σχετίζεται με τους ευρείς τομείς της πληροφορικής και των  τηλεπικοινωνιών ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Convergence in IT and Telecoms

2η εβδομάδα: Mobility

3η εβδομάδα: Networking

4η εβδομάδα: Software

5η εβδομάδα: Data centres and security

6η εβδομάδα: Services

7η εβδομάδα: Media

8η εβδομάδα: Society

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.