Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Nursing English οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε θέματα της Ιατρικής αλλά και της νοσηλευτικής ορολογίας καθώς και τις δεξιότητες  επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην σύνταξη ιατρικών αναφορών καθώς και στην επικοινωνία τους με  ασθενείς σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ήδη γνωρίζουν αγγλικά και θέλουν να εμβαθύνουν στην ιατρική και νοσηλευτική ορολογία. Με άλλα λόγια αφορά σε φοιτητές και σπουδαστές των ιατρικών, νοσηλευτικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων (π.χ. διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρου, διαιτολόγους, βοηθούς ιατρείων κι εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, υπαλλήλους μονάδων υγείας και κλινικών, επισκέπτες υγείας κ.τ.λ., σε μελλοντικούς φοιτητές και σπουδαστές αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εσωτερικού κι εξωτερικού) που ειδικεύονται στους προαναφερθέντες τομείς της Υγείας, σε επαγγελματίες με γνωστικά αντικείμενα ιατρικής, νοσηλευτικής και παραϊατρικών επιστημών και τέλος σε όσους δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες απασχόλησης αλλά τους ενδιαφέρει το αντικείμενο.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με ιατρικούς και νοσηλευτικούς όρους με πρακτικό τρόπο κι όχι μέσα από θεωρίες ή κανόνες.


Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Hospital admissions

2η εβδομάδα: Accidents and emergencies

3η εβδομάδα: Pain and symptoms

4η εβδομάδα: Caring for the elderly – Death and Dying

5η εβδομάδα: Hygiene-Blood

6η εβδομάδα: Mental Health Nursing

7η εβδομάδα: Monitoring the patient

8η εβδομάδα: Medication- Alternative treatments


Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.