Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο

Πρόγραμμα:
  • Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία
  • Εταιρική Τραπεζική (Corporate Banking)
  • Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Διάρκεια: 2 Μήνες (30 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 240 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΠΕΦΑΝΗΣ

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Η εκμάθηση και εμπέδωση των κανονιών και πρακτικών που διέπουν τις Ενέγγυες Πιστώσεις. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα ολκό το κύκλωμα των ενέγγυων πιστώσεων.

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(ΘΕΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ

8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ
8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 240€ (140+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64