Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο με θέμα “Εμπορικές Εταιρείες” έχει ως σκοπό την απόκτηση σφαιρικής γνώσης σχετικά με όλες τις μορφές εταιρειών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και αποφοίτους ΙΕΚ λογιστικής, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνδυαστική γνώση σχετικά με όλους τους τύπους των εμπορικών εταιρειών και να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τον καταλληλότερο τύπο εταιρείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε όσους επιθυμούν να συστήσουν μια νεοφυή εταιρεία (startup), καθώς επίσης και σε εταίρους, διαχειριστές και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος εταιρείας για την επιχειρηματική τους δραστηριότητά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι τα θέματα της ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης και μετασχηματισμών της Ανώνυμης Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, της Ομόρρυθμης, Eτερόρρυθμης και Aφανούς εταιρείας.

Θα διδαχτούν επίσης θέματα φορολογίας εταιρειών, καθώς επίσης και τι πρέπει να προσέχει κανείς πριν και αφού συνεταιριστεί.

Το μάθημα θα ολοκληρωθεί σε 11 εβδομάδες ως εξής:

 1. Γενικά για τις εμπορικές εταιρείες
 2. Ανώνυμη Εταιρεία (Α΄μέρος)
 3. Ανώνυμη Εταιρεία (Β΄μέρος)
 4. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Α΄μέρος)
 5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Β΄μέρος)
 6. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Α΄μέρος)
 7. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Β΄μέρος)
 8. Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη και Αφανής εταιρεία
 9. Φορολογία εταιρειών.
 10. Τι πρέπει να προσέξεις πριν και αφού συνεταιριστείς
 11. Επιλογή εταιρικού τύπου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει σημειώσεις σε αρχεία pdf, ενώ θα δίδεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση νομικών πληροφοριών Inlaw.gr για την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων και τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε όσους το επιθυμούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς