Δίκτυα Διανομής

Πρόγραμμα:

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Χονδροκούκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων συστημάτων Διανομής εμπορευμάτων.

Η Φυσική Διανομή, περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην μετακίνηση πρώτων υλών και ετοίμων εμπορευμάτων, τόσο από τον προμηθευτή προς την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και από το τέλος της διαδικασίας παραγωγής ή την αποθήκη ετοίμων, προς τον τελικό καταναλωτή.

Ο στόχος της διαχείρισης της Διανομής είναι να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα Δίκτυο Διανομής, που επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και το κάνει με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η σωστή χρήση των μεταφορικών μέσων, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται τα ισχύοντα στην δομή των Δικτύων Διανομής.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

· Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών των σύγχρονων Δικτύων Διανομής.

· Η κατανόηση των λειτουργιών του τμήματος Διανομής μιας επιχείρησης.

· Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας της Φυσικής Διανομής.

· Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση των μέσων και προσωπικού, ενός Τμήματος Διανομής.

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης ενός Δικτύου Διανομής.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις, έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης Φυσικής Διανομής.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται σε Τμήματα Διανομής, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Δικτύων Διανομής και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία του Δικτύου Διανομής μιας επιχείρησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

· Ρόλος και σύνθεση ενός Δικτύου Διανομής.

· Σχέση του Marketing με το Δίκτυο Διανομής.

· Η Φυσική Διανομή ως μέρος των Lοgistics.

· Κόστος της φυσικής Διανομής.

· Βασικά προβλήματα της φυσικής Διανομής.

· Η συσκευασία και η Διανομής.

· Δίκτυα Διανομής Ενέργειας & Πληροφορίας.

· Συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα.

· Η φυσική Διανομή και διεθνείς μεταφορές.

· Λειτουργία του τμήματος Διανομής.

· Συστήματα μεταφορών.

· Μισθωμένα ή Ιδιόκτητα οχήματα.

· Προγραμματισμός δρομολογίων.

· Η πληροφορική και η Διανομή.

· Ηλεκτρονική παραγγελιοληψίας.

· Ποιότητα υπηρεσιών στον τομέα των Διανομών.

· Τα Δίκτυα Διανομής στο μέλλον.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

– Οπτικό ακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει διαφάνειες, με σχόλιο του εισηγητή (ppt).

– Σημειώσεις, Άρθρα.

– Ε- book.

– Σύντομα video παρουσίασης και την εξήγησης κάποιων εννοιών.

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες, περίπου 30-36 ώρες ενεργός χρόνος σπουδών, ανάλογα με την προηγούμενη γνώση. Σε κάθε εβδομάδα γίνεται παρουσίαση μίας ενότητας που περιγράφεται, στο αναλυτικό αντικείμενο του μαθήματος.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμο, οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση, των βασικών αρχών των Logistics ή μια μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64