Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)

Πρόγραμμα:

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Χονδροκούκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα ασχολείται με τη λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων αποθηκών.

Ο στόχος της αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Η λειτουργία μιας αποθήκης περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες και η αποτελεσματική της λειτουργία, εξαρτάται από το πόσο καλά και αποτελεσματικα, οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται.

Η σωστή χρήση του χώρου, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην  αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται βήμα-προς-βήμα τα ισχύοντα παγκοσμίως στη δομή των αποθηκών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

  • Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών σύγχρονης αποθήκης.
  • Η κατανόηση των λειτουργιών των αποθηκών.
  • Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών.
  • Η διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών.
  • Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων.

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, και λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών.

Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων ενός έργου.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται με αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μια επιχείρησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Εισαγωγή – Ο στόχος της αποθήκης.
Επιλογή αποθηκευτικού συστήματος (δεσμευμένο/άναρχο) – Επιλογή αποθηκευτικής μονάδας (παλέτα) – Υπολογισμός χωρητικότητας αποθήκης.
Επιλογή Αποθηκευτικου συστήματος – Υπολογισμός ύψους αποθήκης – Υπολογισμός αποθηκευτικού module – Υπολογισμός περιγράμματος κτιρίου.
Σχεδιασμός ροής των υλικών – Πλέγμα διαδρόμων – Επεκτασιμότητα.
Μηχανολογικός εξοπλισμός.
Location System.
Διαχείριση Αποθήκης Αποθήκη Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα.
Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα της Αποθήκης.
Λειτουργίας μιας Αποθήκης.
Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών, φόρτωσης).
Δραστηριότητες μεταποίησης.
Διαδικασία Απογραφών (ετήσιες και περιοδικές).
Διαχείριση επιστροφών (Reverse Logistics).
Ασφάλεια αποθηκών και εμπορευμάτων.
Διοίκηση Προσωπικού και διαχείρισή του.
Παραγωγικότητα και Δείκτες (KPI’s).
Μελέτες Περίπτωσης.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

Οπτικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει διαφάνειες (ppt)
Σημειώσεις
Άρθρα
Ε- book
Σύντομα video παρουσίασης και την εξήγηση κάποιων εννοιών
Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία για κάθε συμμετέχοντα

Με την ολοκλήρωση των 6 πρώτων εβδομάδων θα υπάρξει τεστ, με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες και σαράντα οκτώ (48) διδακτικές ώρες. Σε κάθε εβδομάδα γίνεται παρουσίαση μίας ενότητας που περιγράφεται στο αναλυτικό αντικείμενο του μαθήματος.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμη μια μικρή  επαγγελματική εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64