Digital Banking Fundamentals

Πρόγραμμα:
 • Σύγχρονη Τραπεζική Διοίκηση

Διάρκεια: 3 Μήνες (30 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Γεώργιος Λ. Λαμπρόπουλος

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και περιγραφή των βασικών εννοιών και τεχνολογιών του ευρύτερου χώρου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και οι νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που υιοθετούνται στο χώρο της Τραπεζικής.

Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, να κατανοούν και να περιγράφουν:

 • Τις βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
 • Τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Τραπεζικής
 • Τις μεθόδους και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Τις νέες μεθοδολογίες Project Management που ακολουθούνται
 • Τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται στο χώρο της Τραπεζικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών

1.1. Εισαγωγή και εξέλιξη Πληροφοριακών συστημάτων στον Τραπεζικό χώρο

1.2. Κίνητρα και οφέλη υιοθέτησης νέων Τεχνολογιών

1.3. Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και νέες τεχνολογίες

1.4. Αναγκαιότητα προσαρμογής λόγω νομοθεσίας & Κοινοτικών οδηγιών

1.4.1 Revised Payment Service Directive (PSD2)

1.4.2 General Data Protection Regulation (GPDR)

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τραπεζικού συστήματος (Digital Transformation)

2.1. Εισαγωγή – Ορισμοί

2.2. Επίδραση και συμβολή τεχνολογίας

2.3. Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια δεδομένων & συναλλαγών

 1. Ψηφιακή Τραπεζική (Digital Banking)

3.1.  Συμβολή του Digital Banking στις τραπεζικές υπηρεσίες

3.2.  Home Banking

3.3.  Internet Banking / Mobile Banking

3.4.  Digital Onboarding

3.5.  Open Banking (Banking APIs)

 1. Αυτοματοποιημένα Συστήματα Πληρωμών

4.1.  ATMs

4.2.  POS

4.3.  Νέες μέθοδοι συναλλαγών (QR-code, NFC, biometrics)

4.4.  Τελευταίες τάσεις και εξελίξεις

 1. Νέες μεθοδολογίες Project Management

5.1.  Design Thinking

5.2.  Lean

5.3.  Agile

 1. Νέες Τεχνολογίες

6.1.  Βιομετρικά Χαρακτηριστικά (Biometrics)

6.2.  Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι)

6.3.  Blockchain

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προτεινόμενη διάρκεια:  Τρείς (3) Μήνες

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης
 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιθυμητές γνώσεις πληροφορικής ή/και τραπεζικής

ΠΙΘΑΝΑ ΤΡΙΤΑ ΚΟΣΤΗ

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία (προαιρετικά)

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64