Σκοπός

Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών καθηκόντων ενός διευθυντού ή ενός στελέχους. Όπως και οι περισσότερες άλλες δεξιότητες, η ικανότητα του να διαπραγματεύεται κάποιος αποτελεσματικά καθορίζεται από έναν συνδυασμό εγγενών δεξιοτήτων, εμπειρίας και εκπαίδευσης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης ανάλυση και της πρακτικής σημασίας της διαπραγμάτευσης. Μέσω της θεωρίας και των εφαρμογών της θα έχει κατακτηθεί το θεωρητικό τουλάχιστον πλαίσιο το οποίο καλούνται στη συνέχεια να εφαρμόσουν στην πράξη.

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν πλήρη κατανόηση της σημασίας της ευελιξίας στις διαπραγματεύσεις, τον εντοπισμό των εναλλακτικών λύσεων, την δύναμη της ψυχολογίας και τις άλλες παραμέτρους ώστε να καταλήγουν σε διαπραγματεύσεις win-win.

Ποιοι πρέπει να το παρακολουθήσουν;

Το σεμινάριο αυτό είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε διαπραγματεύεται στην οργάνωση. Απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι επιζητούν μια καλύτερη κατανόηση των δυνατών και των αδυνάτων σημείων του διαπραγματευτικού τους στυλ και των στρατηγικών συνηθειών τους. Σ’ αυτούς οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις διαπραγματεύσεις τους ώστε να καταλήγουν σε καλύτερες συμφωνίες.

Πως θα ωφελήσει τους επιμορφούμενους;

 • Οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν πλήρη κατανόηση της σημασίας της στρατηγικής ευελιξίας στις διαπραγματεύσεις τους
 • Θα αναγνωρίσουν την σημασία των εναλλακτικών συμφωνιών για την δημιουργία κερδοφόρων και βιώσιμων αποτελεσμάτων
 • Θα κατανοήσουν την ψυχολογική δυναμική και τις άλλες παραμέτρους των διαφόρων διαπραγματευτικών τακτικών
 • Θα αποκτήσουν μια συνολική εικόνα των δυνατών και των αδυνάτων σημείων του διαπραγματευτικού τους στυλ
 • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να ασχολούνται με μεθόδους πειθούς και διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων

Θεματολογία του σεμιναρίου

 1. Τι είναι Διαπραγμάτευση;
 2. Επιλέγοντας την διαπραγματευτική στρατηγική μας
 3. Επιδιώκω μια καλή συμφωνία
 4. Διατηρώ μια υπάρχουσα σχέση (rapport) ενεργή, υγιή, ζωντανή!
 5. Τι θα συμβεί εάν δεν συμφωνούμε;
 6. Το στάδιο της προετοιμασίας
 7. Ο χειρισμός του αδιεξόδου
 8. Η αναβολή και η διακοπή της Διαπραγμάτευσης
 9. Η αποτελεσματική επικοινωνία
 10. Προσπαθώ να βρω δημιουργικές λύσεις. Η μέθοδος Win – Win.
 11. Τα διάφορα στυλ της διαπραγμάτευσης
 12. Οι τακτικές της διαπραγμάτευσης
 13. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 14. Κλείσιμο σεμιναρίου – Τελικές Σκέψεις και Συμπεράσματα.

 Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.