Οικογενειακές Επιχειρήσεις: οι τριβές και το χάσμα των γενεών – η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών

Σκοπός

Τι είναι αυτό που καθιστά εφικτή την συνεργασία μεταξύ των μελών μιας οικογενειακής επιχείρησης και εργάζονται μαζί για περισσότερα από 100 χρόνια, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να συνεργαστούν και καταλήγουν σε δικαστικούς αγώνες; Το σεμινάριο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς συμβούλους και θα τους βοηθήσει στην δημιουργία και την διαχείριση των σχέσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να επιλύσουν αποτελεσματικά τις τριβές και τα προβλήματα που τις απασχολούν, να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να γεφυρώσουν το χάσμα που τις χωρίζει, να αξιοποιήσουν την βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών, να προετοιμάσουν τους κληρονόμους για την διαδοχή, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να ασχοληθούν με την αλλαγή.

Στόχος και σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων μερών των οικογενειακών επιχειρήσεων με τις δυσκολίες της διαδοχής και της διοίκησης των επιχειρήσεων οι οποίες ιδρύθηκαν πριν από αρκετά χρόνια από κάποιον από τους προγόνους και επιδιώκεται η επιβίωσή τους σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιοκτήτες, ιδρυτές και διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και την ευημερία της επιχείρησης, την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών, την ομαλή διαδοχή και την εγκαθίδρυση επαγγελματικών διοικητικών δομών θέτοντας στρατηγικούς στόχους και μακροπρόθεσμα οράματα.

Θεματολογία του σεμιναρίου

Με το σεμινάριο αυτό καλύπτονται τα εξής θέματα:

 1. Εισαγωγή – η κατανόηση της οικογενειακής επιχείρησης:
  • Τι είναι οικογενειακή επιχείρηση;
  • Τα θέματα που απασχολούν την οικογενειακή επιχείρηση
  • Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς;
 2. Οι ισορροπίες μεταξύ των οικογενειακών και των επιχειρηματικών στόχων:
  • Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
  • Οικογενειακός Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Η υποχώρηση στην οικογένεια
 3. Η επιλογή του διαδόχου και η προετοιμασία του για την διαδοχή:
  • Η πρωτοβουλία
  • Η επιλογή
  • Η εκπαίδευση του διαδόχου
  • Το μεταβατικό στάδιο
  • Η ελεύθερη έκφραση και η ελευθερία του διαδόχου
  • Το διοικητικό συμβούλιο
  • Πως γίνεται μια διαδοχή αποτελεσματικά;
 4. Θέματα σχεδιασμού για την αποτελεσματική διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση: οι στρατηγικοί στόχοι και οι τρεις τομείς του σχεδίου:
  • Διοίκηση
  • Ιδιοκτησία
  • Φόροι και φορολογικό καθεστώς
 5. Ο χειρισμός των τριβών στην οικογενειακή επιχείρηση
 6. Η εγκαθίδρυση επαγγελματικών διοικητικών δομών
 7. Τα ηθικά διλήμματα στην οικογενειακή επιχείρηση
 8. Η ηγεσία στην οικογενειακή επιχείρηση
 9. Η δυναμική και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις όταν διέρχονται μέσα από τους κύκλους ανάπτυξής τους
 10. Πως αλλάζει η σημασία της επιχείρησης στην οικογένεια όσο μεγαλώνουν ηλικιακά οι ενήλικες και τα τέκνα τους
 11. Κλείσιμο του σεμιναρίου με ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.

Παραδοτέο Υλικό

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Αποτελέσματα

Επειδή οι στόχοι του σεμιναρίου είναι συγκεκριμένοι και επιτεύξιμοι, έχει αποδειχθεί από την πράξη και την εμπειρία ότι μέσα στα χρονικά πλαίσια των ωρών του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την κατανόηση της διοίκησης της οικογενειακής επιχείρησης.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς