Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Κοκκινάκης Παναγιώτης, Μηχ/κος Ανάπτυξης Λογισμικού & Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Στόχος του Σεμιναρίου

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός νέου blog site με τη χρήση Wordpress. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να τροποποιήσουν και να διαχειριστούν themes, plugins αλλά και να πραγματοποιήσουν εικαστικές αλλαγές για τις ανάγκες των site τους. Τέλος θα δοθεί έμφαση στον τρόπο δημιουργίας των templates για τη δημιουργία προσαρμοσμένων σελίδων προσθέτοντας στο blog μεγαλύτερη αξία.

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού.

 

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στο WordPress

 1. Εισαγωγή στις Blog Ιστοσελίδες
 2. Εισαγωγή στο WordPress
 3. WordPress και στήσιμο ενός νέου site
 4. Περιγραφή βασικών δυνατοτήτων

 

Εβδομάδα 2η: Δομή και Κατηγοριοποίηση Σελίδων

 1.  Αναφορά στη χρήση των Pages
 2. Κατηγοριοποίηση σελίδων και δημιουργία Άρθρων/Posts
 3. Ρυθμίσεις Σελίδων και Γενικές Ρυθμίσεις
 4. Σχόλια στο WordPress

 

Εβδομάδα 3η: Διαχείριση περιεχομένου

 1. Προσθήκη αρχείων και εικόνων
 2. Μορφοποίηση εικόνων
 3. Προσθήκη βασικού stylesheet για προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων
 4. Αλλαγή στη βασική εμφάνιση του Site

 

Εβδομάδα 4η: Επιλογή Theme για το site

 1. Τι είναι τα WordPress Themes?
 2. Επιλογή κατάλληλου Theme
 3. Βασικές αλλαγές του Theme για εικαστικές παρεμβάσεις
 4. Τι είναι τα Child-Themes και που χρησιμεύουν
 5. Οδηγός δημιουργίας Child-Theme για προσωπικές αλλαγές στο Theme

 

Εβδομάδα 5η: Εισαγωγή Plugins στο Site

 1. Τι είναι τα WordPress Plugins?
 2. Διαδικασία επιλογής κατάλληλου Plugin
 3. Ενεργοποίηση και ενημέρωση Plugin
 4. Τα πιο δημοφιλή Plugins
 5. Τι πρέπει να προσέχουμε για τα Plugins που επιλέγουμε?

 

Εβδομάδα 6η: Βασικές αρχές και ρύθμιση SEO

 1. Τι είναι το SEO
 2. Ρυθμίσεις SEO για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης
 3. Εύχρηστα Plugins για γρήγορη ρύθμιση του SEO στο site

 

Εβδομάδα 7η: Δημιουργώντας templates σελίδων

 1. Τι είναι τα Page Templates στο WordPress?
 2. Χρήση ερωτημάτων για τη λήψη πληροφορίας από το Site
 3. Προσθήκη επιπλέον δυναμικού περιεχομένου και Controls
 4. Ορίζοντας επιπλέον Stylesheet για τις εικαστικές ανάγκες του Template σας

 

Εβδομάδα 8η: Τελευταίες Ρυθμίσεις

 1. Λήψη και εφαρμογή ενημερώσεων για το Wordpress blog σας
 2. Λαμβάνοντας backups της Ιστοσελίδας σας
 3. Ρυθμίσεις Ασφάλειας
 4. Παρακολουθώντας την κίνηση του Blog σας μέσω Google Analytics

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.