Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές

Πρόγραμμα:
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Εταιρική Τραπεζική (Corporate Banking)
 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Διάρκεια: 3 Μήνες (36 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.44

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Χ.Τσούμας, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και να εξηγήσει τους θεωρητικούς κανόνες που διέπουν τα δάνεια και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις με απλό και εύληπτο τρόπο. Χρησιμοποιούνται αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές για κάθε περίπτωση ώστε οι κανόνες αυτοί να γίνουν εύκολα κατανοητοί και εφαρμόσιμοι στην πράξη. Η ενότητα απευθύνεται σε πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις αυτές.

Αναλυτικά, στην ενότητα αυτή:

 • Παρουσιάζονται οι έννοιες του χρήματος, του πληθωρισμού, του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου.
 • Εξηγούνται οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το επιτόκιο και οι έννοιες του ανατοκισμού, του ενεργού επιτοκίου και της παρούσας αξίας.
 • Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος υπολογισμού του ενεργού επιτοκίου των απλών, αποσβέσιμων και προεξοφλητικών δανείων.
 • Εξετάζονται οι διαφορές των πιστωτικών καρτών και τα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος διαπραγμάτευσης των ομολόγων.
 • Αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης στη λήξη ενός ομολόγου.
 • Εξετάζονται τα διαφορετικά είδη ομολόγων (μηδενικού κουπονιού, τιμαριθμοποιημένα, κυμαινόμενου επιτοκίου, δομημένα).
 • Εξηγούνται οι μεταβολές της τιμής, η έννοια της διάρκειας και ο κίνδυνος των ομολόγων.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των μετοχών και ο τρόπος διαπραγμάτευσής τους.
 • Παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο της αποτίμησης μετοχών και οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες μιας επιχείρησης.
 • Αναλύονται οι έννοιες του συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου της μετοχής, της διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου και η σχέση κινδύνου- απόδοσης.
 • Εξηγείται η έννοια του αποδοτικού χαρτοφυλακίου.
 • Παρουσιάζονται υποδείγματα αποτίμησης μετοχών όπως το υπόδειγμα CAPM, αυτό των τριών παραγόντων και η θεωρία κερδοσκοπικής αποτίμησης για την αποτίμηση μετοχών.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο κεφαλαίων.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64