Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Πρόγραμμα:

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης
Ν. Χρυσανθόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ), Ερευνητής Imperial College London

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα ασχολείται, πρακτικά, με τη χρηματοδότηση επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων, στους τομείς της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από κλασικά και καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα. Ταυτόχρονα εστιάζει στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσω κοινοτικών κονδυλίων και επιδότησης των επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ, αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως τα HORIZON, COSME, EEPR, IEE. Αναλύονται επίσης χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στην Ε.Ε. (Business Angels, CREA, Joint European Venture κ.α.) και παρουσιάζονται καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης όπως το ESCO, η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, οι YieldCos, τα προγράμματα PACE, τα προγράμματα PAYS και το Crowdfunding μέσα από παραδείγματα από την παγκόσμια αγορά. Καθώς η εξεύρεση χρηματοδότηση προϋποθέτει το Επιχειρηματικό Σχέδιο παρουσιάζεται περιεκτικά η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ενεργειακών έργων όπως επίσης και η αξιολόγηση αυτών. Μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία του NREL και του ENERGY STAR γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση επενδύσεων στους τομείς της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη ενός ορθού και πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου ή η εκπόνηση μιας σχετικής μελέτης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στους χρηματοδοτικούς τρόπους και στην χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων του ενεργειακού κλάδου. Συγκεκριμένα απασχολείται με έργα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να μονοπωλήσουν την ανάπτυξη του κλάδου τις επόμενες δεκαετίες. Το μάθημα απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να λάβουν εμπεριστατωμένη, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση αναφορικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης, τα υφιστάμενα εργαλεία και τους πιθανούς τρόπους επιδότησης τέτοιων έργων. Παράλληλα, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης πακέτων λογισμικού, διεθνών φορέων, για την οικονομική ανάλυση ενεργειακών επενδύσεων σε πρακτικό επίπεδο που θεωρείται απαραίτητη για τη συγκρότηση επιχειρηματικών σχεδίων και την εκπόνηση σχετικών μελετών.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα έργα στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεσμικό πλαίσιο και προωθούμενη ενεργειακή πολιτική
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χρηματοδοτικά σχήματα – Κλασικά εργαλεία χρηματοδότης
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μοντέλα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πηγές χρηματοδότησης – Ευρωπαϊκά προγράμματα – ΕΣΠΑ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων – Προτάσεων χρηματοδότησης
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων παραγωγής ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία θεωρίας και πλαισιώνεται από πλήθος παραπομπών σε σχετικές πηγές και αναφορές ώστε να είναι δυνατή μελλοντική εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα. Τα χρηματοδοτικά σχήματα, μοντέλα και εργαλεία περιγράφονται και παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Η διαδικασία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων ενεργειακών έργων παρουσιάζεται αναλυτικά και η χρήση των πακέτων λογισμικού περιγράφεται βήμα βήμα, ενώ μέσα από παραδείγματα γίνεται εύκολα κατανοητή.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, Παραδείγματα
 • Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
 • Τμήματα νομοθεσίας, οδηγών προγραμμάτων και εκδόσεων φορέων
 • Οδηγούς για τα εργαλεία λογισμικού, Παραδείγματα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Βασικές γνώσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων και δυνατότητα κατανόησης οικονομικών μεγεθών θα λειτουργήσουν βοηθητικά.

Τα πακέτα λογισμικού παρέχονται προς εγκατάσταση στους συμμετέχοντες χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64