Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος English for living and working abroad οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, καθώς ο απώτερος στόχος είναι να βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος στο να μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές, αλλά και λίγο πιο απαιτητικές επικοινωνιακές ανάγκες.

Το ζητούμενο, σε αυτή τη σύντομη επιμόρφωση, είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι αποκτώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές γνώσεις μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσειςτους στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργεί περισσότερο ως επικοινωνιακό εργαλείο, ως μια σειρά από ευκαιρίες για επικοινωνία.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ήδη γνωρίζουν βασικά αγγλικά και θέλουν να εξοικειωθούν με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις κατά την εγκατάσταση τους σε μια ξένη χώρα π.χ.  ενημέρωση για την ασφάλιση τους,  για την εύρεση εργασίας, για το εργασιακό περιβάλλον τους, τη διαμονή τους,  την σίτιση τους, τις οικονομικές απολαβές τους, την υγιειονομική περίθαλψη τους κτλ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Everyday use of the English language/Basic vocabulary I

2η εβδομάδα: Everyday use of the English language/Basic vocabulary II

3η εβδομάδα: Tax info and glossary for residents abroad/Finance and currencies

4η εβδομάδα: Εnglish at the working environment, The Recruitment process, Discipline and problems at work

5η εβδομάδα: Accomodation types and tarrifs

6η εβδομάδα: Health care system/Health insurance and safety

7η εβδομάδα: Food Vocabulary/Food issues/Services/Amenities

8η εβδομάδα: English at the airport/ English at the hotel

 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας με πρακτικό τρόπο (με κείμενα και διαλόγους που περιέχουν χρήσιμο λεξιλόγιο σε διαφορετικές επικοινωνιακές συγκυρίες κατά την εγκατάσταση τους σε αγγλόφωνο περιβάλλον ) κι όχι μέσα από θεωρίες ή κανόνες.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.