Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Στάθης Μίχος, Δικηγόρος

Στόχος Σεμιναρίου:
Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει Δικηγόρους πού ήδη απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε Νομική Υπηρεσία Επιχείρησης ως έμμισθοι, να γνωρίσουν τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η Νομική Υπηρεσία, ώστε να αποτελεί ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό συνεργάτη που υποστηρίζει και διεκπεραιώνει τις επιχειρηματικές επιδιώξεις με τρόπο σύννομο και αποτελεσματικό.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό:

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής 5 ενότητες:

 • Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ
 • Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Οι απόφοιτοι θα γνωρίζουν

 • πώς θα αναζητήσουν  και προετοιμαστούν για μια καριέρα έμμισθου Δικηγόρου
 • πώς θα ανταποκριθούν με επιτυχία ως έμμισθοι Δικηγόροι στις απαιτήσεις ενός περίπλοκου και απαιτητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • πώς θα οργανώσουν και διοικήσουν με σύγχρονες μεθόδους μια Νομική Υπηρεσία
 • ποιο είναι το έργο της Νομικής Υπηρεσίας
 • πώς θα συνεργαστούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της επιχείρησης και με εξωτερικούς Δικηγόρους της
 • πώς θα μπορέσουν αποδεδειγμένα να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση
 • με ποιο τρόπο θα βελτιώνουν διαρκώς τις ικανότητές τους ως έμμισθοι Δικηγόροι

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης:

 • Απόφοιτοι Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.