Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων

Πρόγραμμα:

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Διάρκεια: 3 Μήνες (37 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.48

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ν. Κακογιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ∆ιδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα πραγματεύεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχο έχει την ανάλυση των τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που διέπουν την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών μεθόδων παραγωγής, καθώς και η προωθούμενη ενεργειακή πολιτική που στοχεύει, ξεκάθαρα, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών. Περιγράφεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο και η αδειοδοτική διαδικασία που σχετίζεται με τη εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Αναλύονται όλες οι τεχνολογίες που έχουν ευρεία εμπορική εφαρμογή ως προς τη μέθοδο λειτουργίας, τον τεχνικό εξοπλισμό, την παραγωγική δυνατότητα ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται ως επενδύσεις στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες που θα απασχολήσουν την αγορά των ΑΠΕ στο μέλλον, όπως η κυματική ενέργεια, η ενισχυμένη γεωθερμία και η κυτταρινική αιθανόλη. Τέλος, παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού του NREL, χρήσιμα για την ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Το μάθημα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ που συνεχώς αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην ηλεκτροπαραγωγή. Καθώς το μάθημα περιλαμβάνει τεχνικά και οικονομικά    στοιχεία για τις τεχνολογίες αυτές, ενδείκνυται για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις αναφορικά με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ενέργειας ενώ λόγω της εστίασης του μαθήματος στην ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων ενδείκνυται και για εκείνους     που επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικές επενδύσεις. Σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού (CREST, PET, SAM) που παρουσιάζονται, το μάθημα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην παραγωγή ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενεργειακή πολιτική – Θεσμικό Πλαίσιο – Αδειοδότηση ΑΠΕ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Αιολικά – Μικρά Υδροηλεκτρικά
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Βιομάζα – Γεωθερμία
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά – Θερμικά Ηλιακά
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7:   Νέες   τεχνολογίες   ΑΠΕ   (Κυματική,   EGS Γεωθερμία, Βιοαιθανόλη)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Χρήση εργαλείων λογισμικού στην Αξιολόγηση Επενδύσεων ΑΠΕ

Κάθε ενότητα απαρτίζεται από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει πρακτικά στοιχεία και δεδομένα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Η αξιολόγηση επενδύσεων παρουσιάζεται μέσα από παραδείγματα και το βοηθητικό λογισμικό αναλυτικά μέσω οδηγών χρήσης.

To υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 1. Σημειώσεις διαλέξεων
 2. Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, Παραδείγματα
 3. Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
 4. Τμήματα νομοθεσίας και εκδόσεων φορέων
 5. Οδηγούς για τα εργαλεία λογισμικού, Παραδείγματα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Βασικές γνώσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων και δυνατότητα κατανόησης οικονομικών μεγεθών θα λειτουργήσουν βοηθητικά.

Τα πακέτα λογισμικού παρέχονται προς εγκατάσταση στους συμμετέχοντες χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64