Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων

Πρόγραμμα:

Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων

Διάρκεια: 3 Μήνες (54 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2.16

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Εμίρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Στ. Σοφιανοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η λήψη των αποφάσεων υλοποιείται μέσα σε ένα πολύπλοκο και συχνά μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, όπου ο λήπτης της απόφασης προσπαθεί να προβλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αντικειμενικές  συνθήκες. Απαιτείται επομένως η απόκτηση γνώσεων σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον αποτελεσματικό χειρισμό προβλημάτων απόφασης  σε πραγματικές συνθήκες.

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των αναλυτικών ικανοτήτων ενός στελέχους στην αγορά αποτελούσε ανέκαθεν ένα πολύτιμο εφόδιο. Η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα που υπάρχει στις μέρες μας στην λήψη αποφάσεων σχετίζεται με μια σειρά παραγόντων όπως οι συχνές αλλαγές στο περιβάλλον, ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αλλά και η πρόοδος που υπάρχει στον τομέα της πληροφόρησης. Από την άλλη μεριά η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας έχει σαν συνέπεια προβλήματα που στο πρόσφατο παρελθόν ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο οργανισμών/επιχειρήσεων σήμερα να μπορούν ‘εύκολα’ να επιλυθούν. Κύριος μοχλός επομένως για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων μέσα στο περιβάλλον αυτό και με χρήση τεχνολογιών είναι η εξοικείωση με τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων σε κάθε επίπεδο και τομέα.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε όσους εμπλέκονται σε λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα σε ένα οργανισμό/ επιχείρηση. Επίσης απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική ανέλιξη.

 • Εισαγωγή
 • Το περιβάλλον λήψης αποφάσεων-αποφάσεις υπό βεβαιότητα και αποφάσεις υπό αβεβαιότητα
 • Επιλογή Έργου
 • Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου
 • Μοντέλα Επιλογής Έργου
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Έργων
 • Μοντέλα Ακέραιου Προγραμματισμού
 • Μελέτες Περίπτωσης

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

 • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό σχολιασμό
 • Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64