Η Επιστήμη των Δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο στην κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης δεδομένων.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, δεν νοείται οργανισμός ο οποίος να μην έχει μια τουλάχιστον Βάση Δεδομένων. Δεδομένου αυτού, κρίνεται αναγκαία η κατανόηση και εκμάθηση των αντίστοιχων βασικών εννοιών.

Τα Big Data αποτελούν την πιο σημαντική ίσως εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύουμε δεδομένα αλλά και εξάγουμε πολύτιμη γνώση, επομένως κρίνονται όλο και πιο απαραίτητα στους σύγχρονους οργανισμούς.

Το SPSS  είναι ένα πακέτο που χρησιμοποιείται τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο και το γραφικό του περιβάλλον είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης να το χρησιμοποιήσει.

Το Lean Six Sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας και εταιρικής διοίκησης, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κόστους.

Εξοικείωση του συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη και περιγραφή των βασικών εννοιών και τεχνολογιών του ευρύτερου χώρου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.